Human Awareness på jobbet

 

Människor som utvecklar sitt personliga ledarskap är positivare, friskare, effektivare och samverkar och kommunicerar bättre. Detta är gynnsamt för hela arbetsplatsen och skapar god lönsamhet, lägre sjukfrånvaro och en kreativ, inspirerande och hållbar arbetsmiljö. Därför går allt fler chefer och medarbetare våra utbildningar!

Är du arbetsgivare och redo att ta ditt företag till nästa nivå?

Läs mer om vad våra unika kurser och utbildningar kan göra för dig, dina kollegor och medarbetare. Vi erbjuder även skräddarsydda program utifrån företagets behov.

 

Trivsel × Engagemang × Kreativitet × Ansvarstagande = Framgång!!

På en modern arbetsplats vet chefer och ledare att den viktigaste framgångsfaktorn som finns är personal som längtar efter att gå till jobbet!

Personligt ledarskap 90 dagar

Att leda dig själv

En livsförändrande utbildning i djupgående självkännedom för dig som vill må riktigt bra, med god hälsa, hög livsenergi, känslomässig frihet och djupa, äkta relationer. Frigör din inre drivkraft så att du kan leva det passionerade, fantastiska liv du är värd!

Läs mer ➢

Personligt ledarskap 4 dagar

Fånga LIVET!

Ett unikt tillfälle att stanna upp och möta dig själv, släppa stress och krav, och fylla på livsenergi. Under kursen kommer du i kontakt med såväl dina motstånd och blockeringar som din inre drivkraft och styrka.

Läs mer ➢

Avancerat ledarskap

Att leda andra

Framtidens ledarskap redan idag! En omfattande och utmanande utbildning med fokus på avancerad individ- och gruppdynamik, som tar ditt ledarskap och ditt liv till en helt ny nivå.

Läs mer ➢

Coaching

Chefer & ledare

Coachingprogram för chefer och ledare som vill öka sin medvetenhet och självkännedom. Vi är ditt externa bollplank och stöttar utifrån din specifika situation och dina önskemål.

Läs mer ➢

Varför personlig utveckling?

Människor som utvecklas är positivare, friskare, effektivare och samverkar och kommunicerar bättre. Detta är gynnsamt för hela arbetsplatsen och skapar god lönsamhet, lägre sjukfrånvaro och en kreativ, inspirerande och hållbar arbetsmiljö.

Det enda beständiga i livet är förändring, och att utvecklas är helt nödvändigt för att leva ett rikt och friskt liv. Och utvecklas gör du genom att våga kliva utanför komfortzonen och lära dig mer om dig själv, om andra och om livet – helt enkelt genom att växa som människa.

När du ägnar dig åt personlig utveckling bygger du starkare relationer och kommunicerar rakare och tydligare. Du blir bättre på att hantera konflikter och får lättare att fatta beslut. De företag som satsar på personlig utveckling får välmående och medvetna medarbetare och det skapar i sig goda resultat och framgång.

Det finns ytterligare ett argument som är mer angeläget än någonsin tidigare, nämligen det allvarliga hälsotillståndet i Sverige – människor mår inte bra, varken privat elller på arbetet!


Statistik över svenskars hälsa [%]

Symptom†

Kvinnor

Män

Medel

Trötthet

⬆︎ 64 (48)

⬆︎ 52 (35)

⬆︎ 58 (42)

Ängslan, oro, ångest

⬆︎ 46 (37)

⬆︎ 32 (24)

⬆︎ 39 (30)

Sömnbesvär

⬆︎ 45 (37)

⬆︎ 34 (27)

⬆︎ 37 (32)

Huvudvärk

⬆︎ 39 (31)

⬆︎ 21 (17)

⬆︎ 30 (24)

Nedsatt psykiskt välbefinnande

⬆︎ 20 (15)

⬆︎ 14 (10)

⬆︎ 17 (12)

Stress

⬆︎ 19 (18)

⬆︎12 (10)

⬆︎16 (14)

Övervikt, fetma

⬆︎ 45 (43)

⬆︎ 58 (57)

⬆︎ 51 (50)

Magtarmbesvär

⬆︎ 39 (29)

⬆︎ 23 (18)

⬆︎ 29 (24)

Långvarig sjukdom

⬆︎ 41 (38)

⬆︎ 38 (35)

⬆︎ 39 (36)

Användning av läkemedel††

Kvinnor

Män

Medel

Antidepressiv medicin

9

5

7

Lugnande medicin

8

4

6

Sömnmedel, insomningsmedicin

13

8

11

Magsårs- och katarrmedicin

17

10

13

Receptfri värkmedicin

59

40

50

Receptbelagd värkmedicin

18

11

14

 Tabellen anger procent av befolkningen. Källa: Folkhälsomyndigheten, †2018 (2015), ††2014

Ohälsa på arbetet

65 % av den arbetande delen av befolkningen svarar att de ofta upplever olust och 8 % känner flera gånger i veckan psykiskt obehag, när de går till sitt arbete. De tror också att deras hälsa kommer att påverkas negativt av arbetet de närmaste två åren. (Sveriges Företagshälsor, 2015).

Antalet anmälda sjukdomar som bottnar i brister i den sociala och organisatoriska arbetsmiljön har ökat med 70 % sedan 2010 (Arbetsmiljöverket, 2015).

Slutsatsen av dessa undersökningar är att arbetsgivarna behöver komma tillrätta med de bakomliggande arbetsmiljöproblemen som framför allt är: bristande ledarskap, brist på konflikthantering och liten eller ingen möjlighet att påverka sin arbetssituation.

Från och med den 31 mars 2016 gäller nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) och det berör psykisk ohälsa, stress, hot och våld. Vår psykiska och sociala arbetsmiljö ses alltså som lika viktig som den fysiska och alla arbetsgivare är skyldiga att bedriva systematiskt arbete för att upprätthålla en god arbetsmiljö.

Även den senaste Gallupundersökningen, ”State of the Global Workplace", stärker betydelsen av denna föreskrift och visar tydligt att personlig utveckling är lönsamt. Vi återkommer till Gallup längre fram i texten.

Ohälsa på fritiden

Starkt kopplat till ohälsa på arbetet är människors privata situation – där sjukdomar är ett problem för många, men det största bekymret är definitivt brist på friskhet och energi som i sin tur på sikt banar vägen för allvarligare sjukdomar. Det har blivit normaliserat att ha ont i huvudet och magen, att känna sig trött och stressad, och hälften av alla svenskar är i dag överviktiga eller feta (se tabellen ovan).

Att människor inte mår bra fysiskt och psykiskt, bidrar givetvis till att de inte mår bra på arbetet och vice versa. Man kan fråga sig vad som kommer först – hönan eller ägget? Vi anser att detta hör ihop, och lösningen är att ta hänsyn till båda delarna.

Det finns en gemensam nämnare som är en av de främsta orsakerna till ohälsa, men av någon anledning förbises den ofta. Kan du gissa vad det är?

Det är bristande hjärtintelligens (HQ) – att människor inte är i kontakt med sig själva, sin kraft och den de innerst inne är!

Du skulle aldrig bränna ut dig eller utsätta dig för ständig stress, inte heller hålla fast vid dåliga relationer, stoppa i dig skräpmat, skapa beroenden, eller något annat som du mår dåligt av om du verkligen var i kontakt med alla dina känslor och fullt medvetet närvarande.

Så enkelt är det!

Samtidigt klandrar vi verkligen ingen, för de flesta har inte fått lära sig att bejaka känslornas och kroppens naturliga signaler, utan tvärtom blivit uppfostrade till att bita ihop och därför successivt tappat kontakten med det som är sant och äkta. Vi lyssnar alltför mycket på det som finns utanför oss, i stället för på vår inre vägledning.

För handen på hjärtat, innerst inne vet du egentligen vad som är bra för dig – du behöver bara lära dig att lyssna.

Vi har lösningen!

Human Awareness utvecklingsmodell involverar samtliga delar som tillsammans skapar god fysisk och psykisk hälsa, personligt ansvarstagande och sunda relationer. I våra utbildningar arbetar vi alltid med helheten.

Vem vänder vi oss till?

Våra deltagare är medvetna människor med förståelse för kraften i att aktivt påverka sitt liv, och som är redo att ta nästa steg mot att leva fullt ut.  Mångfald främjar lärandet och vi har deltagare av olika kön, i alla åldrar (från 18 år och uppåt) och med olika yrkesbakgrund och befattningar. De som söker sig till oss är ansvarstagande, vakna, modiga människor som till exempel:

  • vill bli bättre på att leda sig själv
  • vill minska sin stressnivå
  • är i riskzonen för att bli utbränd, eller redan är det
  • vill ha god självkännedom och självinsikt för att förstå sig själv och andra bättre
  • vill ta hand om sin hälsa på allra bästa sätt, såsom att hitta en bra livsstil, hålla vikten, sova bra, ha hög livsenergi
  • vill bli effektivare och mer fokuserad
  • vill komma i kontakt med sin fulla potential och kraft och inte hållas tillbaka och styras av begränsande tankar, inre motstånd och rädslor
  • vill få en djupare förståelse för sig själva, och för den gruppdynamik som alltid uppstår när människor samverkar
  • vill skapa djupa och äkta relationer
  • vill bli bättre på att leda andra människor.

När du tar personligt ansvar får du tillbaka makten över ditt liv!

Känner du till att endast 14 % av alla medarbetare i Sverige är engagerade i sitt arbete? Har du koll på hur det ser ut på din arbetsplats?

Gallup-institutets undersökning, ”State of the Global Workplace: Employee Engagement Insights for Business Leaders Worldwide”, visade 2017 att Sverige befinner sig i en nedåtgående trend där endast 14 procent av medarbetarna är engagerade i sitt arbete, medan 75 procent är likgiltiga och 11 procent rentav aktivt oengagerade på jobbet. 2013 var motsvarande procentsiffror 16, 73 respektive 11. Vilket betyder att 2 procentenheter av de som tidigare var engagerade på jobbet nu har sällat sig till skaran av likgiltiga.

Om medarbetare saknar engagemang eller vantrivs presterar de inte som förväntat. En grov uppskattning från rapporten visar att de direkta kostnaderna för aktivt oengagerade medarbetare i Sverige uppgår till omkring 100 miljarder kronor årligen! Och detta är utöver sådana ekonomiska konsekvenser som till exempel sjukskrivningar medför, vilket i sig är ett kraftigt ökande problem i samhället. För att få perspektiv på kostnaderna för oengagerade medarbetare, jämför gärna med tabellen över statens budgeterade utgifter längst ner på sidan.

Engagerade medarbetare är livsnerven i framgångsrika organisationer. Arbetsenheter i det högsta 25 %–intervallet av Gallups undersökning har betydligt högre produktivitet, lönsamhet och kundbetyg, lägre personalomsättning och frånvaro, och färre säkerhetsincidenter.

När en organisation framgångsrikt engagerar sina anställda och kunder får de en genomsnittlig ökning med 240 % i prestationsrelaterade affärsresultat!

Här finns Gallups rapporter från 2017 ➢

Det finns utan tvekan en stor potential i att eliminera de dolda kostnaderna. Är du intresserad? Vi har lösningen!

Vad är nyckeln?

En tillåtande företagskultur med trygghet och tydlig kommunikation, gör att människor vågar ta fler egna initiativ och därigenom utveckla sin kreativitet och sitt engagemang. De blir mer närvarande och fokuserade på att göra rätt från början och lämna över ett bra resultat till nästa person i ledet, inklusive slutkunden. Detta sker helt enkelt genom bra kommunikationsförmåga mellan människor som känner samhörighet och förstår sitt värde – att de är viktiga för företaget och dess kunder.

Detta är vad vi kallar för naturligt självgenererande ansvarstagande. På så sätt uppnås effektivitet och framgång som en logisk följd, nästan av sig själv. Det leder givetvis också till minskad oro och stress och färre missförstånd och konflikter.

Människor som mår bra på jobbet skapar goda resultat och Human Awareness utvecklingsmodell är effektivitetshöjande och kostnadseffektiv!

När människor går till jobbet för att de trivs och känner sig inspirerade, glada och entusiastiska sker ”mirakel” varje dag.

Våra kurser innehåller alla ingredienser som behövs för att hjälpa människor att må riktigt bra, kommunicera rakt och ärligt, skapa äkta relationer, utvecklas tillsammans och få organisationen att växa och blomstra!

statens-budget-2015