Känner du till att endast 18 % av alla medarbetare i Sverige är engagerade i sitt arbete?

Vet du vad de andra 82 %, som inte är engagerade, sysslar med?

Har du koll på hur det ser ut på din arbetsplats?

Stora kostnader uppstår genom oengagerade medarbetare ... helt i onödan!


När en organisation framgångsrikt engagerar sina anställda och kunder får de en genomsnittlig ökning med 240 % i prestationsrelaterade affärsresultat! 

Gallup

Läs mer om Gallup-undersökningen här ➢

Som du förstår finns det en stor potential i att eliminera de dolda kostnaderna som oengagerade medarbetare innebär.

Vill du veta hur du ska gå tillväga för att få organisationen att växa och blomstra?

Vi har lösningen!

När människor älskar att gå till jobbet sker ”mirakel” varje dag. Då ökar företagets lönsamhet och värde som en oundviklig konsekvens.

Är det inte svårare än så?

Det må låta enkelt, men det är inte lätt!

För hur går det till att skapa en sådan miljö?

Tyvärr händer det inte av sig själv, och det är ingen slump vilka företag som lyckas.

Human Awareness kurser i hjärtintelligent ledarskap innehåller alla de ingredienser som behövs för att hjälpa medarbetare att må riktigt bra, lära sig att kommunicera rakt och ärligt, skapa autentiska relationer och utvecklas tillsammans.

Det här gör att företagets medarbetare känner sig värdefulla och inspirerade. Det skapar glädje och entusiasm att få bidra till ett sammanhang.

En tillåtande företagskultur med trygghet och tydlig kommunikation, gör att medarbetarna blir mer ansvarstagande och vågar ta fler egna initiativ och därigenom utveckla sin kreativitet och sitt engagemang.

De blir mer närvarande och fokuserade på att göra rätt från början och lämna över ett bra resultat till nästa person i ledet, inklusive slutkunden.

Detta sker helt enkelt genom bra kommunikationsförmåga mellan människor som känner samhörighet och förstår sitt värde – att de är viktiga för företaget och dess kunder.

Human Awareness ledarskapsmetodik ligger på en helt ny nivå, och går långt bortom stereotyper som olikfärgade gubbar, bokstavskombinationer och situationsanpassade beteenden som – handen på hjärtat – ändå inte fungerar i praktiken. 

Detta är vad vi kallar för naturligt självgenererande ansvarstagande. På så sätt uppnås effektivitet och framgång som en logisk följd, nästan av sig själv. Det leder givetvis också till minskad oro och stress, och färre missförstånd och konflikter.

Människor som mår bra på jobbet skapar goda resultat och Human Awareness utvecklingsmodell är effektivitetshöjande och kostnadseffektiv!

AdobeStock_180670498_window-edited

Varför personligt ledarskap?

Människor som utvecklas är positivare, friskare, effektivare och samverkar och kommunicerar bättre. Detta är gynnsamt för hela arbetsplatsen och skapar god lönsamhet, lägre sjukfrånvaro och en kreativ, inspirerande och hållbar arbetsmiljö.

Det enda beständiga i livet är förändring, och att ha medarbetare som utvecklas är helt nödvändigt för att företaget ska kunna blomstra, vara lönsamt och attraktivt.

Företag som satsar på personlig utveckling får välmående och medvetna medarbetare vilket i sig skapar goda resultat och framgång.

Det finns ytterligare ett argument som är mer angeläget än någonsin, nämligen hälsotillståndet i Sverige. Många människor mår inte bra, varken privat eller på jobbet – och här har arbetsgivaren ett stort ansvar.

Unika utbildningar!

Human Awareness utvecklingsmodell involverar samtliga delar som tillsammans skapar personligt ansvarstagande, sunda relationer och god psykisk och fysisk hälsa. I våra utbildningar arbetar vi alltid med helheten.

Det som skiljer vår utbildningar från andra är att vi arbetar med en helt annan form av ledarskap än den som lärs ut i dag.

Även om en hel del har förändrats, så bygger ändå många ledarskapsutbildningar fortfarande i grunden på militära principer. Det vill säga metoder som kan jämföras med att företaget ska kunna överleva i kris och krig, där medarbetare måste motiveras eller beordras för att utföra sina uppgifter, och individer till och med kan offras för ett högre syfte.

Verkligt ledarskap innebär att bygga en välmående, stark, frisk och hållbar organisation med medarbetare som bidrar för att de känner sig delaktiga, inspirerade, värdefulla och vill göra sitt allra bästa (inte bara för att få sin lön).

Vi arbetar med den här delen, och den hittar du inte någon annanstans.

Gallup-institutets undersökning, ”State of the Global Workplace: Employee Engagement Insights for Business Leaders Worldwide”,  (2021)visar att färre än var femte medarbetare i Sverige är engagerad i sitt arbete.

Tre av fyra medarbetare är likgiltiga till sitt arbete och en av tio är rentav aktivt oengagerad, vilket i klartext innebär att de knappt kan räknas som medarbetare, utan snarare motarbetare ...
En grov uppskattning från Gallup-rapporten (2018) visar att de direkta kostnaderna för aktivt oengagerade medarbetare i Sverige uppgår till omkring 100 miljarder kronor årligen! Detta är utöver de ekonomiska konsekvenserna av sjukskrivningar.
Engagerade medarbetare är livsnerven i framgångsrika organisationer. I det högsta 25 %–intervallet av Gallups undersökning har arbetsenheterna betydligt högre produktivitet, lönsamhet och kundbetyg, lägre personalomsättning och frånvaro, och färre säkerhetsincidenter.

Här finns Gallups senaste rapport att ladda ner ➢

Ohälsa både på jobbet och privat 

Mer än hälften av den arbetande delen av befolkningen upplever olust när de går till jobbet och antalet sjukdomar som är relaterade till arbetsmiljön har ökat kraftigt de senaste 10 åren. 

Starkt kopplat till ohälsa på jobbet är även medarbetarens privata situation – där sjukdomar är ett problem för många, men det största bekymret är brist på friskhet och energi (se tabellen "Statistik över svenskars hälsa"). Detta i sin tur beror på bland annat livstil, dåliga relationer och existentiella tankar. 

Att människor inte mår fysiskt och psykiskt bra, bidrar givetvis till att de inte mår bra på jobbet och vice versa. Frågan är vad som kommer först – hönan eller ägget? Vi anser att detta hör ihop, och lösningen är att ta hänsyn till båda delarna.

Statistik över svenskars hälsa [%]

Symptom

Kvinnor

Män

Medel

Trötthet *

64

52

58

Ängslan, oro, ångest ª

51

34

43

Sömnbesvär †

80

68

74

Huvudvärk *

39

21

30

Nedsatt psykiskt välbefinnande *

20

14

17

Stress ª

18

12

15

Övervikt, fetma ª

46

58

52

Mag-tarmbesvär *

39

23

29

Tabellen anger procent av befolkningen. Tillgången till statistik har minskat och därför är många värden några år gamla.
Källor:
ª Folkhälsomyndigheten 2021,
† Hälsobarometern 2019, * Folkhälsomyndigheten 2018, ‡ Folkhälsomyndigheten (2014)