Terms and conditions

Här hittar du regler för anmälan och avbokning samt övriga villkor för deltagande i våra kurser och utbildningar. Gäller för både privatpersoner och företag.


Personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till Human Awareness kommer att behandlas i den utsträckning som krävs för att kunna fullgöra våra åtaganden och för att underlätta kommunikation med dig. Du som anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller fyller i en intresseanmälan till någon av våra kurser eller utbildningar samtycker i och med detta till att Human Awareness får kommunicera med dig (skicka information, meddelanden, nyheter, reklam m.m.) genom e-post, sms, telefon, brev eller på annat, för ändamålet lämpligt sätt.

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation (GDPR), som trädde i kraft 25 maj 2018. Personuppgifterna behandlas även inom ramen för marknads- och kundanalyser, som utgör underlag för marknadsföring, metod- och affärsutveckling, och för att fullfölja det som krävs av oss enligt lag. Dina personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part. Vill du veta mer om hur vi använder dina personuppgifter? Läs vår integritetspolicy.


Privatpersoner

Ångerrätt

Enligt distans- och hemförsäljningslagen har du rätt att ångra dig och avboka din anmälan genom att meddela oss inom 14 dagar. Tiden räknas från det datum vi bekräftat din anmälan.

Om anmälan sker mindre än 6 veckor före kursstart återbetalas ej den del av anmälningsavgiften som utgör kost och logi, även om ångerrätten gäller.

Om du anmäler dig via webben utgörs bekräftelsen av ett e-postmeddelande med bekräftelse. Om du anmäler dig via telefon får du en muntlig bekräftelse i samband med telefonsamtalet.

Du nyttjar din ångerrätt genom att meddela oss per e-post. Du har då rätt att återfå hela avgiften. Återbetalning ska ske inom 30 dagar.

Om kursen har startat har du accepterat att avstå ångerrätten.

Anmälan

Du bokar din plats genom att betala in anmälningsavgiften. Resterande avgift ska vara betald inom 30 dagar och senast 6 veckor före kursstart. Om det är mindre än 6 veckor till kursstart skall betalning vara tillhanda efter överenskommelse, och alltid innan kursen startar. Kursavgiften är ej återbetalningsbar.

Avbokning

Efter att ångerrätten har gått ut är anmälningsavgiften ej återbetalningsbar. Om kursen avbokas senare än 6 veckor före kursstart debiteras 100 % av kursavgiften. Om du hittar en ersättare som uppfyller kraven för kursen, kan den personen ta din plats i stället.

Sjukdom

Vid akut sjukdom som hindrar deltagande i kursen, och uppvisande av läkarintyg, ges möjlighet att delta vid annat kurstillfälle inom 12 månader. Eventuella extra kostnader, t.ex. kostnader för kost och logi för utebliven deltagare, som uppstår på grund av att kurstillfället flyttas, debiteras deltagaren.

Inställd kurs

Human Awareness förbehåller sig rätten att inte starta en aktivitet om antalet anmälningar är för få. I dessa fall återbetalas alla erlagda kursavgifter till fullo. Besked om detta ges senast 4 veckor före kursstart. Övriga kostnader, som uppstår på grund av resa eller extra övernattning etc, i samband med kursen, faller utanför Human Awareness ansvar och ersätts ej.

Finansiering

Vid behov erbjuder vi i samarbete med Human Finans flera alternativ till delbetalning av utbildningskostnaderna. Du kan till exempel låna räntefritt till din utbildning och betala månatligen, under 6 eller 12 månader.human-finans-logo-e1516183830820-300x109.png

» Läs mer om finansiering genom Human Finans

» Ladda ner utförliga villkor för lånet


Företag, organisationer och myndigheter

Anmälan

Anmälan är bindande och kursavgiften faktureras vid anmälan om inget annat avtalats. Fakturan ska vara betald inom 30 dagar. När fakturan är betald är din plats garanterad.

Avbokning

Om kursen avbokas återfås ej kursavgiften. Om du hittar en ersättare som uppfyller kraven för kursen, kan den personen ta din plats i stället.

Inställd kurs

Human Awareness förbehåller sig rätten att inte starta en aktivitet om antalet anmälningar är för få. I dessa fall återbetalas alla erlagda kursavgifter utan avdrag. Besked om detta ges senast 4 veckor före kursstart. Övriga kostnader, som uppstår på grund av resa eller extra övernattning etc, i samband med kursen, faller utanför Human Awareness ansvar och ersätts ej.


Coaching

Följande regler gäller både privat – individer, par & familj, och för företag – medarbetare, chefer & ledare.

Anmälan

Hela avgiften betalas före första coachingtillfället.

Ombokning

Ändring av tidpunkt för coachsamtal ska anmälas senast 24 timmar i  förväg. Om så ej sker från klientens sida anses samtalstiden förbrukad. Om coachen inte anmäler ändring i tid, ska klienten kompenseras genom att coachen erbjuder ett nytt coachsamtal utan kostnad.

Giltighet

När du bokar ett coachingpaket gäller detta i 12 månader.


Övrigt

Vi reserverar oss för ändringar utanför vår kontroll och force majeur.