Certifierad Human Awareness-coach

Lär dig vår metod och bli en framgångsrik coach


Du vet hur oerhört kraftfull Human Awareness metodik är och vill lära dig allt!

Den här utbildningen är djupgående och transformerande och riktar sig till dig som vill jobba som coach, professionellt med avancerad coaching. Utbildningen riktar sig också till dig som vill använda kunskaperna för att utveckla ditt coachande ledarskap.

Antagligen arbetar du redan med att hjälpa människor att utvecklas och växa, privat eller professionellt eller har detta som största önskan och mål i livet.  

Du älskar att utvecklas som människa och brinner för att hjälpa andra människor att förändras och komma i sin fulla kraft.

Human Awareness-coaching är en kombination av Heart IQ-metoden och traditionell coaching, och vi följer ICF:s riktlinjer. Den här kombinationen är helt unik och ger oerhört kraftfulla och bestående resultat – vi tvekar inte att benämna detta som den mest avancerade coachingmetoden som finns. Den här coachingmetoden fungerar lika bra vid coaching på plats som vid distanscoaching. 

Efter godkänd utbildning har du rätt att titulera dig diplomerad Human Awareness-coach, och du kan även bli certifierad.

Beskrivning

Coachutbildningen löper under totalt 12 månader och består av följande delar:

  • Steg 1 – Grundutbildning
    Du lär dig grunderna i Human Awareness metodik och arbetar med din egen personliga utveckling.
  • Steg 2 – Diplomutbildning
    Du lär dig att behärska och utöva Human Awareness coachingmetod. Teori och praktik, coaching av studiepartners och betalande övningsklienter samt fortsatt egen personlig utveckling.
  • Steg 3 – Certifiering och entreprenörsskap
    Fortsatt coaching av betalande klienter och verktyg för att bygga en lönsam och framgångsrik verksamhet.

Här följer mer information om de olika stegen. 


Coachutbildning steg 1 – Grundutbildning 

I det första steget lär du dig grunderna i Human Awareness metodik och arbetar med din egen personliga utveckling. Den grundläggande teorin kommer du att bygga vidare på i steg 2 och 3. Det här blocket består av utbildningarna Personligt ledarskap 90 dagar och Personligt Ledarskap i Grupp (PLG).

Steg 1 omfattar 3 månader.


Coachutbildning steg 2 – Diplomutbildning 

Det här steget består av själva diplomutbildningen där du lär dig att behärska och utöva Human Awareness coachingmetod. Du får all teoretisk och praktisk kunskap du behöver för att kunna hjälpa dina klienter att uppnå fantastiska resultat. 

Här är de olika momenten som ingår.

Teoretiska kunskaper

Genom teoridelen som ingår i coachutbildningens första steg har du goda baskunskaper om Human Awareness metodik och hjärtintelligens. I steg 2 fördjupar du dig och bygger på dina teoretiska kunskaper. 

ICF:s 11 kärnkompetenser är en självklar del av utbildningen. 

Praktiska kunskaper

Varje vecka är det utbildningsmöten där vi går igenom och demonstrerar de olika momenten. Här lär du dig Human Awareness-coachingens grunder och tillämpar dessa praktiskt med direkt handledning av oss.

Studiepartner

Du kommer att ha studiepartners som du coachar och blir coachad av varannan vecka. Under dessa coachingmöten tränar ni er på teorin och coachingmomenten som ni veckan efter ska använda tillsammans med övningsklienter. 

Genom den här omfattande "hands-on"-träningen utvecklar du din coachingkompetens och förankrar den på djupet, inte bara intellektuellt. Du fortsätter också med din egen självutveckling. 

Övningsklienter

Du kommer att coacha övningsklienter, och tack vare att du har en gedigen plattform att stå på från steg 1, kommer du att kunna coacha betalande övningsklienter, direkt från start. Du får helt enkelt god erfarenhet av hur det är att arbeta som professionell coach redan under utbildningen.

Coaching av övningsklienter sker varannan vecka – de veckor som du inte coachar och blir coachad av din studiepartner.

Steg 2 omfattar 4,5 månader. 


Coachutbildning steg 3 – Certifiering och entreprenörskap

Oavsett hur kompetent du är och hur goda resultat dina klienter uppnår, behöver du även ha förmåga att bygga en lönsam verksamhet. I den här delen får du redskapen som hjälper dig med just detta. Det här steget inkluderar bland annat viktiga moment inom marknadsföring och försäljning. 

En avgörande (och ofta förbisedd) komponent för att lyckas är att du lär dig att värdesätta dig själv och det du erbjuder dina klienter. Genom den här utbildningen kommer du att växa mycket både på det personliga planet och i din roll som utövare och företagare.

Här ingår hemuppgifter där du konkretiserar dina drömmar och jobbar med det som hindrar dig från att komma vidare.

Du kommer att fortsätta att arbeta med egna, betalande klienter så att du samlar ihop tillräckligt med coachingtimmar för din certifiering – minst 100 coachingtimmar (varav minst 75 timmar betalande klienter). Dessutom fortsätter du under den här perioden att coacha och bli coachad av studiepartners.

Steg 3 omfattar 4,5 månader. 

Obs! Den här delen är ett tillval för dig som vill bli certifierad Human Awareness-coach och få hjälp att bygga en egen verksamhet. Dvs att du kan välja att gå enbart steg 1 och 2 och blir då diplomerad Human Awareness-coach. 

Human Awareness-coaching

Human Awareness unika känslobaserade coachingmetod bygger på den senaste kunskapen inom djupgående personlig utveckling och psykologi och innefattar även kroppskännedom, livsenergi och intuition. Den här kombinationen är helt unik och ger oerhört kraftfulla och bestående resultat. Vi tvekar inte att benämna detta som den mest avancerade coachingmetoden som finns för ökad medvetenhet och självutveckling.

Du får del av vår beprövade coachingstruktur, med teori och övningar, som hjälper dig att bygga en stabil och säker grund där trygghet, öppenhet och ärlighet är basen. 

Omfattning

Human Awareness coachutbildning är upplagd för att kunna kombineras med arbete och andra aktiviteter. Utbildningen är intensiv, men fullt möjlig att genomföra vid sidan om din vanliga sysselsättning om du är fokuserad och målinriktad. Den sker mestadels på distans.

Förkunskaper och krav

Det är viktigt att du har ett brinnande intresse av personlig utveckling och att hjälpa andra människor att utvecklas. Du är även intresserad av din egen utveckling och att ständigt växa som människa och lära dig mer om dig själv och andra.   

Examinering

Information om diplomering och certifiering hittar du här ➢

Övrigt

Detaljerad information ges i samband med din ansökan.

Kursstart 

Antagning till "Coachutbildning steg 1" pågår under våren och sommaren 2023, med löpande start.

Nästa omgång av "Coachutbildning steg 2" startar i mitten av oktober 2023. För att kunna delta behöver du först gå "Coachutbildning steg 1, Human Awareness Platinum under våren eller sommaren.

Kursledare

Anneli Påmark och Carl Österberg, certifierade Heart IQ-coacher och gruppledare på högsta nivån, och författare till böckerna Vägra följa John: Hjärtats intelligens – hela vägen till hälsa, framgång och lycka och Kärlek utan tjafs: Hemligheten bakom en lycklig relation.

Utlåtanden om coachutbildningen

Jag har utbildat mig till Human Awareness-coach och gruppledare, och älskar mitt jobb! Det berör mig verkligen på djupet i mitt hjärta att vara del av de steg framåt som mina klienter tar när de börjar följa sitt hjärta. Det är så starkt och fantastiskt att se hur de börja lysa av inre glädje och få en massa insikter och börja leva fullt ut! Tack Anneli och Carl för en såååå värdefull utbildning!

Gunilla Henriksson

Jag har under ett antal år haft en dröm om att själv jobba som coach, och under mina coaching-sessioner i utbildningen PL90, väcktes den här längtan ytterligare. Jag kände, att det här är bra, det fungerar verkligen på riktigt. Så här vill jag också jobba. Jag följde min känsla och gick Human Awareness coachutbildning. Mycket tack vare Human Awareness mår jag idag bättre än någonsin, och jag lever min dröm. Ta steget du också, mot att förverkliga just din dröm!

Peter Berggren

Jag tycker det är så spännande och lärorikt att coacha och jag förundras om och om igen över hur bra den här metoden är. Jag har provat och utövat många metoder i mitt liv men den här är slår allt annat. Det är en perfekt blandning av strikta ramar med frihet att använda olika verktyg och intuitionen. Det är fantastiskt att vara delaktig i klienternas processer och framsteg och samtidigt utvecklas själv. Human Awareness har en fantastisk metod som leder till magiska resultat!

Carina Hedenberg

Det här är den bästa utbildningen jag gått. Förutom att jag har fått ett nytt yrke, har den gett mig så mycket på det personliga planet. Annelis och Carls handledning har varit fantastisk, så ärlig och äkta, och de har gett allt för att vi ska bli riktigt bra coacher. Oavsett om du väljer att arbeta som Human Awareness-coach eller inte, så har du stor nytta av den här utbildningen. Jag använder mig av färdigheterna i mitt andra jobb också, framför allt genom att kommunicera med mina klienter på ett hjärtintelligent sätt genom att vara ärlig och äkta och våga ge rak feedback. Jag har dessutom fått många nära äkta vänner bland de andra coacherna, tack vare att vi arbetat så tätt med varandra under utbildningen.

Eva-Lena Österström

Du har redan gått steg 1

När du har gått Human Awareness Platinum är du kvalificerad att ansöka till Coachutbildning steg 2, Diplomutbildning.

Mejla oss och boka ett förutsättningslöst samtal för att få mer information.

Om du inte har gått steg 1

Human Awareness Platinum är obligatorisk innan du kan utbilda dig till Human Awareness-coach. Om du inte har gått den här utbildningen behöver du göra det först. Detta är det första steget som resten av utbildningen bygger vidare på.

Till Human Awareness Platinum ➢

Vi samarbetar med våra coacher

Efter utbildningen finns möjlighet att ansöka till vidareutbildningen Human Awareness Mastermind, som även är en samarbetsform för våra främsta coacher – vårt Mastery Team.

Här hittar du Human Awareness Mastery-coacher ➢