Certifierad Human Awareness-coach

Lär dig vår metod och bli en framgångsrik coach


Du brinner för att hjälpa andra att förändras och komma i sin fulla kraft!

Den här utbildningen är djupgående och transformerande och riktar sig till dig som vill jobba professionellt som coach.

Detta är också en utbildning för att utveckla ditt coachande ledarskap.

Antagligen arbetar du redan med att hjälpa människor att utvecklas och växa, privat eller professionellt eller har detta som största önskan och mål i livet.  

Human Awareness terapeutiska coachingmetod är djupgående känslo- och energibaserad med fokus på hjärta och själ, i kombination med traditionell coaching. Den bygger på den senaste kunskapen inom personlig utveckling och psykologi.

Den här kombinationen är helt unik och ger oerhört kraftfulla, livsförändrande och bestående resultat – vi tvekar inte att benämna detta som den mest avancerade metoden för personlig utveckling som finns. 

Vi följer ICF:s riktlinjer.

Human Awareness coachingmetod fungerar lika bra vid coaching på plats som vid distanscoaching. 

Efter godkänd utbildning har du rätt att titulera dig diplomerad Human Awareness-coach, och kan även gå vidare och bli certifierad.

Intervju med Pia Björnhård

Pia, en av våra Mastery-coacher, berättar om coachutbildningen och hur det är att jobba som certifierad Human Awareness-coach.

Beskrivning

Coachutbildningen löper under totalt 12 månader och består av följande delar:

  • Steg 1 – Grundutbildning
    Du lär dig grunderna i Human Awareness metodik och arbetar med din egen personliga utveckling.
  • Steg 2 – Diplomutbildning
    Du lär dig att behärska och utöva Human Awareness coachingmetod. Teori och praktik, coaching av studiepartners och betalande övningsklienter samt fortsatt egen personlig utveckling.
  • Steg 3 – Praktik, examinering och inre entreprenörsskap
    Du arbetar med fortsatt coaching av betalande klienter till din certifiering. Du tar nästa steg i din personliga utveckling och får hjälp med det inre arbetet som är nödvändigt för att ta dig förbi utmaningar som annars hindrar dig. Allt detta gör att du kan designa en livsstil som du älskar, där du inte behöver välja mellan att bygga en lönsam och framgångsrik verksamhet eller att leva ditt liv så som du egentligen vill. 

Läs vidare för mer ingående information om de olika stegen.

Boka tid

Vi har alltid personlig kontakt med dem som är intresserade av våra utbildningar. Detta är en av anledningarna till att vi håller så hög kvalitet och att deltagarna uppnår så kraftfulla resultat.

Klicka på knappen och boka ett vägledande samtal.

Jag har utbildat mig till Human Awareness-coach och älskar mitt jobb! Det berör mig verkligen på djupet i mitt hjärta att vara del av de steg framåt som mina klienter tar när de börjar följa sitt hjärta. Det är så starkt och fantastiskt att se hur de börja lysa av inre glädje och få en massa insikter och börja leva fullt ut! Tack Anneli och Carl för en såååå värdefull utbildning!

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Gunilla Henriksson

Coachutbildning steg 1 – Grundutbildning 

I det första steget lär du dig grunderna i Human Awareness metodik och arbetar med din egen personliga utveckling. Coachutbildning steg 1 består av följande utbildningar: 

Den grundläggande teorin och de praktiska momenten som du lär dig i steg 1 kommer du att bygga vidare på i steg 2 och 3.

Omfattning 

Steg 1 omfattar 3 månaders utbildning på distans + 5 dagar livekurs.

Coachutbildning steg 2 – Diplomutbildning 

Det här steget består av själva diplomutbildningen där du lär dig att behärska och utöva Human Awareness coachingmetod. Du får all teoretisk och praktisk kunskap du behöver för att kunna hjälpa dina klienter att uppnå fantastiska resultat. 

Här är de olika momenten som ingår.

Teoretiska kunskaper

Genom teoridelen som ingår i coachutbildningens första steg har du goda baskunskaper om Human Awareness metodik och hjärtintelligens. I steg 2 fördjupar du dig och bygger på dina teoretiska kunskaper. 

ICF:s 11 kärnkompetenser

ICF:s 11 kärnkompetenser är en självklar del av utbildningen och du kommer att fördjupa dig i dessa samt tillämpa dem i din coaching. 

Praktiska kunskaper

Varje vecka är det utbildningsmöten där vi går igenom och demonstrerar de olika momenten. Här lär du dig Human Awareness-coachingens grunder och tillämpar dessa praktiskt med direkt handledning av oss, Anneli Påmark och Carl Österberg.

Studiepartner

Du kommer att ha studiepartners som du coachar och blir coachad av varannan vecka. Under dessa coachingmöten tränar ni er på teorin och coachingmomenten som ni veckan efter ska använda tillsammans med övningsklienter. 

Genom den här omfattande "hands-on"-träningen utvecklar du din coachingkompetens och förankrar den på djupet, inte bara intellektuellt. Du fortsätter också med din egen självutveckling. 

Övningsklienter

Du kommer att coacha övningsklienter, och tack vare att du har en gedigen plattform att stå på från steg 1, kommer du att kunna coacha betalande övningsklienter, direkt från start. Du får helt enkelt god erfarenhet av hur det är att arbeta som professionell coach redan under utbildningen.

Coaching av övningsklienter sker varannan vecka – de veckor som du inte coachar och blir coachad av din studiepartner.

Omfattning 

Steg 2 omfattar 5 månaders distansutbildning. 

Coachutbildning steg 3 – Praktik, examinering och inre entreprenörsskap

Här arbetar du vidare med fortsatt coaching av betalande klienter till din certifiering.

Du kommer att fördjupa din coaching så att du når en excellent nivå, vilket innefattar att du arbetar med dina egna skuggsidor. Detta kommer inte bara göra dig till en fantastisk coach, utan även påverka ditt privata liv så att du kan leva så som du verkligen vill, från hjärtat. 

En avgörande (och ofta förbisedd) komponent för att lyckas är att du lär dig att värdesätta dig själv och det du erbjuder dina klienter – vilket i grunden handlar om både självkänsla och självförtroende. Du kanske redan är bra på att sälja, men det är en helt annan sak att sälja "mjuka saker" som kommer från hjärtat, än att bygga traditionell business. Särskilt när det gäller att faktiskt "sälja dig själv" – som coach är det är ju DU som är ditt eget varumärke!

Vi har båda gjort den här resan, och den är starkt kopplad till att våga bryta samhällets präglingar, som är förankrade i egot, och i stället våga följa hjärtats väg, som mycket mer handlar om känsla och intuition.

En viktig ingrediens är området manifestering – hur du gör för att få din yttre värld att motsvara din inre värld. Det vill säga att skapa det du längtar efter utan att behöva kämpa så förtvivlat, utan snarare med flow och glädje som ledord. Genom steg 3 kommer du att växa otroligt mycket, både på det personliga planet och i din roll som utövare och företagare.

Hemuppgifter ingår där du konkretiserar dina drömmar och jobbar med det som hindrar dig från att komma vidare. 

Allt detta gör att du kan designa en livsstil som du älskar, där du både bygger en lönsam och framgångsrik verksamhet OCH lever ditt liv så som du verkligen vill. 

Studiepartner

Du kommer att ha studiepartners som du coachar och blir coachad av varannan vecka. Det hjälper dig att fortsätta utvecklas som coach och människa, och du kommer att ha möjlighet att bli coachad i dina utmaningar avseende entreprenörsskap.  

Övningsklienter

Du kommer att fortsätta arbeta med betalande klienter. Coaching av övningsklienter sker varannan vecka – de veckor som du inte coachar och blir coachad av din studiepartner.

Du kan med fördel använda det här steget för att samla ihop tillräckligt med coachingtimmar för din certifiering – minst 100 coachingtimmar, varav minst 75 timmar betalande klienter. 

Omfattning 

Steg 3 omfattar 4 månaders distansutbildning. 

Jag har sedan många år varit intresserad av personlig utveckling och inre växande. Jag har gått kurser, utbildningar och läst massor med böcker inom området. Men, det var först när jag kom i kontakt med Human Awareness utbildningar som en verklig och bestående förändring skedde. Jag kände, att det här är bra – det fungerar verkligen på riktigt.

Det här är en mycket gedigen utbildning som gav mig alla kunskaper och verktyg jag behövde för att själv börja jobba som coach.

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Peter Berggren

Examinering – diplomering och certifiering

När du har genomgått Coachutbildning steg 1och 2 och blivit godkänd, är du diplomerad coach och kan söka vidare till certifierad coach.

Om du siktar på att arbeta professionellt är det en fördel om du är certifierad. Du behöver ha minst 100 coachingtimmar (varav minst 75 timmar betalande klienter). 

Mer information om diplomering och certifiering hittar du här ➢

Linda Ellbén berättar

Hör Lindas upplevelse av Human Awareness coachutbildning.

Human Awareness-coaching

Human Awareness unika känslobaserade coachingmetod bygger på den senaste kunskapen inom djupgående personlig utveckling och psykologi och innefattar även kroppskännedom, livsenergi och intuition. 

Metoden är en kombination av Heart IQ-metoden och traditionell coaching, och följer ICF:s riktlinjer. Vi vill betona att det här är något helt annat än vanlig coaching eftersom vi arbetar så mycket bredare med våra klienter. Det gränsar till terapi, healing, kroppsterapi med mera. Inte minst använder vi oss av den intelligens som finns i känslorna. 

Den här kombinationen är helt unik och ger oerhört kraftfulla och bestående resultat – vi tvekar inte att benämna detta som den mest avancerade coachingmetoden som finns.

Human Awareness coachingmetod besparar dina klienter massor av tid, i många fall år, eftersom det hjälper dem att komma tillrätta med sina utmaningar på förhållandevis kort tid. 

Som coach skapar du tillsammans med din klient ett förstärkt fält – en trygg behållare – som är en förutsättning för att klienten ska kunna komma i kontakt med sina äkta känslor och sin egen inneboende visdom.

Du får del av vår beprövade coachingstruktur, med teori, övningar och verktyg, som hjälper dig att bygga en stabil och säker grund där trygghet, öppenhet och ärlighet är basen. 

Omfattning

Human Awareness coachutbildning är upplagd för att kunna kombineras med arbete och andra aktiviteter. Utbildningen är intensiv, men fullt möjlig att genomföra vid sidan om din vanliga sysselsättning om du är fokuserad och målinriktad. Den sker mestadels på distans.

Jag tycker det är så spännande och lärorikt att coacha och jag förundras om och om igen över hur bra den här metoden är. Jag har provat och utövat många metoder i mitt liv, även KBT, men den här är slår allt annat. Det är en perfekt blandning av strikta ramar med frihet att använda olika verktyg och intuitionen. Det är fantastiskt att vara delaktig i klienternas processer och framsteg och samtidigt utvecklas själv. Human Awareness har en fantastisk metod som leder till magiska resultat!

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Carina Hedenberg

Förkunskaper och krav

Det är viktigt att du har ett brinnande intresse av personlig utveckling och att hjälpa andra människor att utvecklas. Du är på samma sätt intresserad av din egen utveckling och att ständigt växa som människa och lära dig mer om dig själv och andra.   

Övrigt

Detaljerad information ges i samband med din ansökan.

Kursstart 

Om du inte redan har gått Coachutbildning Steg 1 som består av utbildningarna Personligt ledarskap 90 dagar (PL90) och Fånga LIVET!, börjar du med dessa.

Hör av dig så berättar vi mer och sätter en plan tillsammans.

Kursledare

Anneli Påmark och Carl Österberg är certifierade coacher och gruppledare. De är författare till den bästsäljande boken Vägra följa John: Hjärtats intelligens – hela vägen till hälsa, framgång och lycka och den nyligen utgivna boken Kärlek utan tjafs: Hemligheten bakom en lycklig relation.

Läs mer om Anneli & Carl ➢

Det här är den bästa utbildningen jag gått. Förutom att jag har fått ett nytt yrke, har den gett mig så mycket på det personliga planet. Annelis och Carls handledning har varit fantastisk, så ärlig och äkta, och de har gett allt för att vi ska bli riktigt bra coacher. Oavsett om du väljer att arbeta som Human Awareness-coach eller inte, så har du stor nytta av den här utbildningen. Jag använder mig av färdigheterna i mitt andra jobb också, framför allt genom att kommunicera med mina klienter på ett hjärtintelligent sätt genom att vara ärlig och äkta och våga ge rak feedback. Jag har dessutom fått många nära äkta vänner bland de andra coacherna, tack vare att vi arbetat så tätt med varandra under utbildningen.

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Eva-Lena Österström

Boka tid

Vi har alltid personlig kontakt med dem som är intresserade av våra utbildningar. Detta är en av anledningarna till att vi håller så hög kvalitet och att deltagarna uppnår så kraftfulla resultat.

Klicka på knappen och boka ett vägledande samtal.