Vår metodik är unik!

Human Awareness metod lär dig att bli hjärtintelligent. Den involverar allt du behöver för att kunna leva ditt liv i balans med dig själv, dina medmänniskor och vår planet. Det är som ett kodlås där alla siffrorna behövs för att låset ska kunna öppnas – vi ger dig rätt kombination!

I våra utbildningar och unika coachingmetod använder vi oss av avancerad individ- och gruppdynamik, som bygger på den senaste kunskapen inom djupgående personlig utveckling och psykologi. Vi har de mest kraftfulla verktygen som finns för ökad medvetenhet och självutveckling.

Fokus ligger inte på att ”fixa” något som är ”trasigt”, utan i stället på att hitta och frigöra den inneboende kraften och styrkan som finns i alla människor. Det är spännande när du upptäcker att det du sett som dina största svagheter (dina skuggor) har förvandlats till de största gåvorna, som arbetar för dig i stället för mot dig!

Det som håller dig tillbaka från att leva fullt ut har från början uppstått i relation med andra människor och därför behövs andra för att frigöra detta. Att vara tillsammans med människor i full acceptans, är en fantastisk upplevelse och sätter begreppet relationer i ett helt nytt perspektiv.

Det grundläggande syftet med att bli hjärtintelligent, är att hitta inre och yttre tillfredsställelse, lugn och glädje i alla aspekter av livet – både i dig själv och tillsammans med andra – och leva i din fulla potential, så som just du vill.

Vi hjälper dig att ta dig hela vägen dit!

Detta är något vi är mycket stolta över, och ensamma om. 

Varför nöja dig med lagom när ditt liv kan bli fantastiskt?

Välkommen till vår värld!

Hjärtintelligens (HQ)

Hjärtintelligens innefattar allt du behöver för att skapa ett fantastiskt liv för dig själv, andra varelser och vår planet. 

  • Intellekt (IQ)
  • Fysiska kroppen (BQ, kroppsmedvetenhet)
  • Känslor (EQ, känslomedvetenhet)
  • Livsenergi (vitalitet, qi, prana, energikropp)
  • Intuition (själsligt medvetande, högre jag, guidning, vägledning, magkänsla)
  • Relationsintelligens (RQ, förmågan att kommunicera med andra människor på ett autentiskt sätt och skapa djupa relationer).

Intellektet (IQ)

Intelligens förknippas ofta med intellektuella förmågor, såsom att tänka logiskt och abstrakt. Ett högt IQ jämställs med hög intelligens, men egentligen säger IQ-värdet bara hur bra vi är på att lösa ett intelligenstest ...

Därför är begreppet hjärtintelligens, HQ, en betydligt bättre beskrivning av verklig intelligens, eftersom det innefattar alla de delar som ger oss förmåga att skapa ett bra liv för oss själva, alla andra varelser omkring oss och vår planet.

Intellektet behövs givetvis, men det är bara en delmängd av HQ.

Vi lär dig att bli hjärtintelligent!

Kroppen (BQ)

Tänk dig att du vaknar på morgonen, full av lust och inspiration, och du känner dig stark och energifylld. Du mår bra och det bästa av allt är att du mår bättre och bättre för varje dag som går, eftersom du vet att det är du själv som påverkar din hälsa. Du förstår vad som är bra för dig och din kropp, och det är både enkelt och självklart.

Skulle du vilja känna så? Det är fullt möjligt!

Vi berättar om vad som stärker och vad som bryter ner kroppen.

Under våra kurser serveras ekologisk, växtbaserad, kulinarisk energiboostande mat.

Känslorna (EQ)

De flesta relationsproblem beror på bristande känslomedvetenhet, och detta är orsaken till motsättningar och konflikter.

Detsamma gäller stress, olika typer av beroenden och såväl fysiska som psykiska hälsoproblem.

Många tror att det är känslorna i sig som får oss att må dåligt och rentav är orsaken till psykiska problem, men detta är ett stort missförstånd! Det är bristande känslomedvetenhet som oftast är problemet. Det är känslor som inte uttrycks, som gör att människor inte mår bra.

På våra kurser hjälper vi dig att lösa upp känslomässiga blockeringar och släppa det som håller dig tillbaka.

Livsenergin

Att känna sig pigg, entusiastisk och full av energi gör allt annat så mycket lättare. Den här må-bra-känslan kallar vi för livsenergi eller vitalitet.

När du utvecklar din hjärtintelligens kommer du bit för bit att vinna tillbaka livslusten och den pirrande känslan i kroppen, som gör att du känner dig riktigt levande.

För att kunna känna livsenergin varje dag, behöver du vara intresserad av att utvecklas och vilja ta reda på mer om dig själv och ditt verkliga jag. 

Livet blir ett spännande äventyr!

Intuitionen 

Varför är du här, vad längtar du efter, vad är ditt syfte och vad är den djupare meningen med just ditt liv? Du behöver veta detta för att kunna må riktigt bra. Annars går du lätt vilse och söker lyckan på ställen där du aldrig kommer att hitta den.

När du utvecklar din hjärtintelligens får du kontakt med din intuition, och uppnår lättare flow och synkronicitet. Du slipper ”slita och svettas” och får mer gjort med mindre ansträngning.

Genom våra kurser ser du synkroniciteten som alltid finns i ditt dagliga liv, men som tack vare gruppintelligensen blir så mycket tydligare. Du får förståelse och klarhet i varför din situation ser ut som den gör, och vi ger dig nycklarna till hur du tar kommandot över ditt liv!

Heart IQ-metoden

Heart IQ-metoden är en viktig komponent i Human Awareness utvecklingsmodell, och ingår i alla våra kurser och coaching.

Heart IQ-metoden är utvecklad av Christian Pankhurst. 

Medveten närvaro

Medveten närvaro är det första steget som vi alltid utgår från och bygger våra processer kring. Det är nödvändigt för att kunna känna, uppleva och bedöma din situation – ditt utgångsläge – innan nästa steg kan tas i en gynnsam riktning.

Vi håller våra kurser i miljöer med vacker natur och i avskildhet. Detta öppnar upp för nya perspektiv, stort välbefinnande, kreativitet och inspiration. Tystnaden och lugnet hjälper dig att landa och hitta närvaro i dig själv.

Att vara fullt närvarande och känna sig levande med allt vad det innebär är det många som har glömt bort, eller aldrig tidigare varit med om. Det får du uppleva hos oss!  

Relationsintelligens (RQ)

Mänskliga relationer är basen i Human Awareness metodik. Det handlar om att skapa djupa och äkta relationer, där du kan vara dig själv precis som den du verkligen är, innerst inne. Då blir allt så mycket lättare.

Vi människor är inte isolerade öar och ensam är inte stark. Tillsammans är vi starkare – men det gäller bara när vi har sunda, medvetna relationer.

ANNELI PÅMARK & CARL ÖSTERBERG

Vi lär dig att kommunicera rakt och ärligt från hjärtat. Du tränar dig på att ge feedback och hantera konflikter, vara sårbar och öppna upp för andra människor utan att gå i försvar. Du lär dig också att sätta tydliga gränser.

Du kommer att uppleva äkthet, intimitet och trygghet på en helt ny nivå, vilket gör att dina relationer förändras för alltid.

Kommunikation

När vi enbart kommunicerar verbalt och med kroppsspråket, blir det lätt missförstånd. Detta beror på att även det som inte uttrycks mellan människor – känslor, energiutbyte etc – alltid finns med i alla fall, oavsett om du uttrycker det eller inte. Att du är medveten om detta är helt avgörande ifall du når fram till den andre.

När vi däremot kommunicerar från hjärtat kan den andre uppfatta och känna även det som sägs bortom orden. Han eller hon förstår vad du verkligen vill och menar.

Vi lär dig att kommunicera på det här sättet och det gör att dina relationer blir magiska!

Gruppintelligens

Det som kallas för gruppintelligens ligger långt bortom personkemins gåta. Förståelsen för det dynamiska fältet och gruppintelligensen är några av de viktigaste nycklarna för att skapa djupa relationer som är öppna, tillåtande och trygga.

Alla Human Awareness aktiviteter genomsyras av djupgående kunskaper om individ- och gruppdynamik, där gruppintelligensen ger tillgång till så mycket mer än summan av varje enskild individs förmåga och kunskap.

Vi är experter på gruppdynamik, och vet att människor kan trivas ihop och till och med älska varandra när de möts bortom sina filter – egot –som förvanskar och begränsar hur de ser på sig själv och andra.

Våra kurser 

Alla människor är födda med en naturlig, inneboende nyfikenhet på livet och längtan efter att växa – se bara på små barn – och detta finns kvar även när vi blivit vuxna. Men det kan vara gömt, långt där inne.

Vi utgår från här och nu, och fokus ligger inte på att ”fixa” något som är ”trasigt”, utan på att hitta och frigöra den inneboende kraften och styrkan som finns i alla människor. 

Genom att gå utanför din komfortzon möter du det som håller dig tillbaka. Du behöver ha rätt attityd och en rejäl portion av både vilja, mod och tillit, men du blir alltid rikligt belönad!

Human Awareness metod baseras på närvaro, acceptans och fysikalisering, vilket innebär att du genom att komma i kontakt med din kropp, dina känslor och din livsenergi, kan frigöra och släppa blockeringar. Det ingår bland annat rollspel, anpassade former av gestaltterapi, familjekonstellation och mycket mer.

Det grundläggande syftet är att hitta inre tillfredsställelse, lugn och glädje i alla aspekter av livet – både i dig själv och tillsammans med andra – och leva i din fulla potential, så som just DU är tänkt att göra!

Våra utbildningar och coaching finns tillgängliga både on-line och live.

Human Awareness coachingmetod

Human Awareness coachingmetod är helt unik och det är ett kraftfullt verktyg, baserat på djup respekt för den förmåga och visdom som finns inom varje individ. 

Metoden är en kombination av traditionell coaching och djupgående känslo- och energibaserad, holistisk coaching med fokus på hjärta och själ. Den har livsförändrande effekt och ger bestående resultat.

För att du ska kunna komma vidare i ditt liv så måste du känna. Det är det som gör det möjligt att frigöra och släppa blockeringar som håller dig tillbaka.

Din coach skapar tillsammans med dig ett förstärkt fält där detta är möjligt. Du kommer då i kontakt med ditt hjärta och dina äkta känslor, och det blir tydligt för dig när ditt ego försöker hålla dig tillbaka.

Att öka din medvetenhet är en viktig och helt avgörande del i vår metodik. Genom att öka din medvetenhet får du perspektiv och kan se när du går emot dig själv (egots väg) och när du väljer ditt hjärtas och din själs väg. Det är först då som du kan uppnå verklig tillfredsställelse och harmoni – när du är sann mot dig själv.

Vi hjälper dig att ta nya, modiga och glädjefyllda steg i den riktning som du längtar efter att röra dig.

Human Awareness erbjuder såväl individuell coaching och coaching av par & familj, som chefs- och ledarcoaching.

Vi utbildar certifierade och diplomerade Human Awareness-coacher. 

Ta mig till utbildningarna, tack!

Gå privat ➢ Gå via jobbet ➢