Känsloundervisning förbättrar mående och prestation

Skarmavbild-2023-09-16-kl.-15.57.23-edited

Ingen har väl missat att den psykiska ohälsan är hög, inte minst bland yngre människor. De flesta känner en eller flera personer som inte mår bra, oavsett om det är du själv, dina barn, släktingar, vänner kollegor eller andra.

En stor anledning till att vi växlade bana för snart 14 år sedan var att vi hade en vision om att skapa en bättre värld. Nu är det på gång, sakta men säkert.

Här är helt fantastiska nyheter om hur skolor i vårt grannland Finland har gjort för att komma tillrätta med psykisk ohälsa.

Detta stämmer helt och hållet överens med "Tänk dig - vår framtidsvision", som finns med i Vägra följa John, boken om hjärtats intelligens. Här är ett kort utdrag:

"Medan vi äter berättar min vän om att hans dotter älskar att gå till skolan och hennes favoritämne är livskunskap. Där pratar de om känslor, meningen med livet och om vad människor behöver för att må bra, och de har upplevelseövningar som gör att eleverna känner sig trygga tillsammans. De får hjälp att hitta styrkor och gåvor både i sig själva och sina klasskompisar, och de förstår att ALLA människor är unika och värdefulla.

Det är inte längre någon som mäts och värderas enbart efter intellektuella kunskaper. Det är lika viktigt att vara känslomedveten och hjärtintelligent, och att kunna samarbeta och kommunicera. Sedan livskunskap infördes har mobbning försvunnit och barnen samverkar och engagerar sig i sin skola. Hela skolsystemet har förändrats till att hjälpa eleverna bli hela, lyckliga människor som vill bidra till samhället för att det känns bra inifrån."

Splitternytt skolämne vinner elevernas hjärtan i Vanda

Helsinge skola i Vanda, Finland, har infört känsloundervisning som går under namnet "Må bra-lektioner".

I en artikel från tidningen HBL skriver de så här (utdrag från tidningen 230913):

"Är känslor så viktiga att alla elever borde undervisas i det? Absolut, anser Vanda."

"Vanda har som en av de första städerna i Finland infört känsloundervisning. Lektionerna i årskurs åtta och nio är inte borttagna från ett annat ämne, utan har införts som tillskott i läroplanen.

HBL besöker Helsinge skola en mulen måndag morgon. I klassrummet har glatt sorl ersatt morgontröttheten när eleverna i årskurs åtta har sin femte lektion någonsin i ämnet. I dag handlar det om olika sätt att uttrycka sig och om att vara en empatisk lyssnare.

Känsloundervisningen går under namnet Må bra-lektioner i Helsinge skola i Vanda. Praktiskt taget allt som har med känslor och psykisk hälsa att göra hör hemma här."

"Ju mer, desto bättre
Må bra-lektionerna infördes i Vanda redan förra läsåret som pilotprojekt. Nu har staden valt att införa ämnet på permanent basis. Elever får sammanlagt en årsveckotimme i ämnet, varav två perioder i årskurs åtta och en i årskurs nio."

"Blir bättre på andra ämnen?
Det finns redan starka belägg för känsloundervisningens positiva effekter. Elever upplever att de mår bättre, känner sig mer optimistiska, har fler positiva känslor och är mer psykologiskt uthålliga efter en period av känslolektioner. Empatin och självbehärskningen förstärks medan mobbningen minskar.

Till de mer överraskande fynden hör att undervisning i känslor verkar förbättra elevers framgångar i andra ämnen.

– I vissa fall har en hel skolas betyg stigit. Förklaringen kan vara att elever lär sig förstå eller reglera sina känslor bättre, vilket gör det lättare att till exempel koncentrera sig eller hitta motivationen för att plugga ett ämne, säger Maurer."

Fastanställda skolcoacher 

Även skolcoacher har fastanställts, vars uppgift är att finnas till för eleverna när helst de behöver (artikel från 230904). De är med på lektioner och pratar med eleverna om tankar, känslor och kroppsliga reaktioner samt om hur dessa påverkas av varandra. Yes, säger vi, underbart att höra! 

"Helsingfors stad, både svenska och finska grundutbildningen har samarbetat sedan våren 2019 och med hjälp av extern finansiering utvecklat skolcoachverksamheten.

Till en början var det tio finska och två svenska skolor som var med i utvecklingsarbetet med skolcoacherna och antalet har vuxit år för år. Detta läsår deltar nitton finska och tre svenska skolor."

Kompletta artiklar

Om du vill läsa mer hittar du länkar till de kompletta artiklarna nedan (obs, du måste logga in på tidningen, men det går att läsa genom ett kostnadsfritt provabonnemang):

Om känsloundervisning

Splitternytt skolämne vinner elevernas hjärtan i Vanda ➢

Om skolcoacher

Skolcoachen Sara Kanu är den trygga vuxna som arbetar för att eleverna ska känna sig sedda ➢

Mer om hjärtintelligens 

Här kan du läsa mer om hjärtintelligens som vi vill ska spridas överallt. Vi vet att detta behövs och gör dramatiska skillnader, både för individer och alla sammanhang som människor befinner sig i.

Hjärtintelligens ➢


Tack Pia Björnhård för tipset om vad som införts i din hemskola i Vanda! ❤️

Foto: Karl Vilhjálmsson och Timo Kari
Textens källa: www.hbl.fi