Så slipper du gnagande oro

jumpstory-download20211030-084506-edited

Mitt liv har präglats av mycket oro.

Oro för att vara fel, ha fel åsikter, uppfattas som att jag inte bryr mig, att jag inte ser alla medmänniskor. Alltså att inte duga och att jag måste vara tillgänglig för alla som behöver mitt stöd. Och känslan av att jag är fel, för att jag känner för mycket, och känner för/av andra så mycket. 

Det har krävts gång på gång att min kropp måste signalera högt för att jag ska stanna upp och hitta tillbaka till hjärtat och hela mig. Springa, prestera, inte känna för mycket utan anpassa mig, finnas där för alla, tills att min kropp ser till att jag ramlar och skadar mig eller får smärta så att jag måste stanna upp.

Genom oron (egot) måste jag kontrollera, kämpa och slita. Jag blir trött och energilös (och i och för sig ger ”det invanda” trygghet, eftersom jag är i det jag känner till, det vill säga status quo).

Hur kan vi fortsätta vara kvar i hjärtat?

Det handlar om att stanna upp, medvetandegöra mönster, ha vilja och mod att lyssna på hela dig – din kropp, dina känslor, din vitalitet, din intuition och dina tankar – och ta egot kärleksfullt i handen. 

Vi är som en lök som behöver skalas, lager på lager, ett steg i taget. För när vi stillar oss här och nu, och samtidigt vågar känna efter och har mod att röra oss framåt, växer vi och närmar oss hjärtat mer och mer. 

I mitt varande och mitt lugn växer inspiration, glädje, kreativitet, energipåfyllning, liv, känslor och driv med mera. Eller som en kollega uttryckte det: 

Vi stannar tiden en stund,
för att i det magiska nuet
låta oss utforska vem vi är.

Carola Svedberg

Vi behöver sällskap på vägen av andra, som också vill gå hjärtats väg. Alla behöver få stöd och pushning så att vi var och en, och tillsammans, kan ta steg framåt.

Tillsammans kan mirakel hända och där vill jag vara! ❤️

 

tina-stromberg-wiklund
Gästbloggare: Tina Strömberg Wiklund, Certifierad Human Awareness-coach


HA-logo-new - purple-icon Unika utbildningar i personligt ledarskap, både privat och professionellt — www.humanawareness.se