Är det bra att vara framgångsrik?

jumpstory-download20210222-202511 - make it happen

Det finns de som älskar och det finns de som hatar ordet "framgång". Beroende på vilken bakgrund vi har och i vilka omständigheter vi befinner oss så kan vi uppleva framgång på olika sätt – innebörden väcker associationer åt olika håll. 

För en del kan det kännas som en anklagelse eller en dom:

  • Är du framgångsrik?
  • Är du tillräckligt bra?
  • Är du värdig att vara här?

Det är inte så trevligt att bli värderad, granskad och mätt, särskilt om vi känner det som att vi att inte riktigt når upp till det som förväntas av oss. Samhället är fullt av både uttalade och outtalade krav, och som om det inte vore nog har vi ofta en kritisk inre röst som förmanar och klandrar oss. Så här är det för många. 

Med tanke på att vi har skrivit boken Vägra följa John, med undertiteln Hjärtats intelligens – hela vägen till hälsa, framgång och lycka kanske du undrar varför det ordet finns med i boktiteln. Hur kan vi prata om framgång när boken handlar om personlig utveckling?

Om du ställer de frågorna har du antagligen åsikten att framgång är ett fult ord som inte ska användas i det sammanhanget, och i så fall har du antagligen inte läst boken heller, för där förklarar vi vår ståndpunkt till både framgång och annat som rör personligt växande.

Vi ser begreppet framgång på ett annat sätt. Inte som en dom över dig som person, utan som ett konstaterande av verkliga resultat. Med det perspektivet handlar framgång helt enkelt om ifall du har uppnått det som du avsåg att göra.

  • Bestämde du dig för att sitta i soffan och tillbringa dagen med att titta på Netflix? Var det vad du gjorde? Då var du framgångsrik.
  • Tänkte du ta kontakt med tio nya potentiella kunder? Gjorde du det? I så fall lyckades du, och om inte så var du inte framgångsrik.

Oavsett vilken intention du hade så är framgång ett mått på vad du uppnådde eller inte uppnådde. Framgång är bara en bedömning av resultaten, inte av dig som person.

Att skifta synsätt på det här sättet kan hjälpa dig att ta dig ur ditt mentala fängelse. När du summerar dagen är framgång något som du har möjlighet att påverka. Det är du som definierar vad framgång betyder för dig. Ingen annan kan bedöma det.

  • Vad innebär framgång för dig?
  • Vilka mentala fängelser sitter du fast i?

Vad är verklig framgång?

För oss finns det ytterligare en viktig komponent i begreppet framgång. Det är många som är framgångsrika i någon sysselsättning, till exempel karriär i yrkeslivet, men inte lika framgångsrika i sitt privatliv. Det vill säga, relationer till partner, barn och familj etcetera fungerar inte riktigt så som de skulle önska. Paret kan ha en intention och förhoppning om att nå fram till varandra, att bli förstådda och respekterade för den de är, men resultatet blir i stället missförstånd, ifrågasättande och gräl när de försöker kommunicera. Den ena (eller båda) har inte förmågan att lyssna, och tar sig inte tid att vara riktigt närvarande med den andra. I stället ligger fokus ständigt på yttre faktorer som kan göra dem framgångsrika. Men det är inte verklig framgång!

Den viktigaste komponenten för att nå framgång är att alltid sträva efter att vara kongruent, oavsett om det gäller jobbet, idrott, hälsa, relationer eller vad som helst i livet. Det innebär att du gör det du säger att du ska göra, du håller det du lovar (dig själv och andra), det råder samstämmighet mellan dina ambitioner och ditt agerande, "you walk the talk" helt enkelt. Det är det här som är skillnaden mellan att lyckas eller "misslyckas" med dina föresatser.

Lägg märke till att vi skriver ordet misslyckas med citattecken. Det går så klart att argumentera för att det egentligen inte finns några misslyckanden, bara lärdomar, eller hur? Och det blir ännu mer komplicerat när du börjar fundera på "varför" du strävar efter att uppnå vissa resultat. 

Är det för att du mår bra inifrån dig själv?
Är det för att göra någon annan till lags?
Är det för att du söker bekräftelse?

Det är viktigt att besvara de frågorna innan du sätter igång med att strävsamt försöka nå framgång inom det du (tror) att du längtar efter uppnå. Du behöver förstå att dina val i livet kan göras medvetet utifrån ditt hjärtas längtan eller omedvetet från ditt egos rädsla och försvar.

Det finns de som kör på i fel hjulspår år efter år och blir framgångsrika på det de gör, tills de plötsligt upptäcker att det var något helt annat de egentligen ville. De har lyckats förverkliga någon annans dröm. Det finns de som använder "pannbenet" för att ta sig igenom motstånd och strapatser, inte minst inom träning. De uppnår sina mål genom att söka adrenalinkickar och glömmer bort att vila. Det kan hålla ett tag och ser ju bra ut på ytan, men den som inte lyssnar på sin kropps signaler kommer till slut märka av det på ett eller annat icke önskvärt sätt.

Sammanfattningsvis är själva anledningen till att du väljer att göra något, minst lika viktig som att du blir framgångsrik på det du gör. Det går med andra ord att ligga i tv-soffan av både rätt och fel anledning, likaväl som det går att träna sig i god form med rätt intentioner (och vila) och att träna sig in i väggen med fel drivkrafter.

Men det här är en helt egen historia som kanske kan bli ett blogginlägg någon gång i framtiden. 😊När vi mår riktigt bra presterar vi bättre

Alla våra kurser är ledarskapsutbildningar och allt fler går via sina jobb eller genom egen verksamhet. I rena siffror innebär det att ungefär 70 % av kursdeltagarna går privat och 30 % via jobbet.

Fundera på om inte du också har möjlighet att gå våra kurser som en del i din kompetensutveckling.

Utbildningarna fokuserar på det personliga ledarskapet – självledarskapet – och chefer och andra med personalansvar har enorm nytta av att lära sig detta.

Men utbildningarna riktar sig faktiskt precis lika mycket till alla som vill utvecklas som människa oavsett yrkesroll.

Hör av dig så berättar vi gärna mer!

Gå via jobbet ➢


HA-logo-new - purple-icon Unika utbildningar i personligt ledarskap, både privat och professionellt — www.humanawareness.se