Den kinesiske bonden

Chinese farmer

Alan Watts presenterade några av sina mest tongivande idéer vid föreläsningar på olika universitet runt om i USA. Följande berättelse ingår i en samling med titeln Eastern Wisdom, Modern Life: Collected Talks: 1960-1969.

Kanske har du hört den eller någon annan variant tidigare, för det är många som lånat av filosofen Watts. Vi har själva fritt översatt berättelsen från originaltexten.

Det var en gång en kinesisk bonde vars häst sprang bort. På kvällen kom alla grannarna för att beklaga detta, och de sa: "Vi är så ledsna att din häst har rymt. Det här är mycket olyckligt!"

Bonden svarade: "Kanske det."

Dagen därpå kom hästen tillbaka, i sällskap med sju vilda hästar, och på kvällen kom alla grannarna tillbaka och sa: "Åh, en sån lycka! Du har nu åtta hästar. Vilken fantastisk tur!"

Bonden sade igen: "Kanske det."

Följande dag försökte bondens son att rida in en av de vilda hästarna, och då blev han avkastad och bröt ena benet. Grannarna sa då: "Åh kära nån, det har var illa!

Bonden svarade: "Kanske det."

Nästa dag kom ämbetsmän till byn för att beordra unga män till armén, men de avvisade sonen för att han hade ett brutet ben. Återigen kom alla grannar och sa: "Åh vilken lycka!"

Återigen svarade bonden: "Kanske det."
-----------------------
Allt som sker i naturen är en integrerad process med enorm komplexitet, och det är verkligen omöjligt att veta om något som händer är bra eller dåligt - för du vet aldrig vad som kommer att bli följden av otur, och du vet aldrig vad som kommer att bli följden av tur.

Allan Watts

Har du hela bilden?

Det är lätt att dra förhastade slutsatser när vi inte har facit på hand – ofta får vi svaret först senare. Därför är det bra att försöka vara öppen även inför andra möjligheter än de mest uppenbara.

När vi sätter etiketter på olika situationer och händelser och säger att det är gott eller ont, bra eller dåligt, lycka eller olycka, tur eller otur etcetera, så kanske det stämmer ... eller inte. Men risken är stor att dessa etiketter, när vi tror på dem, i själva verket hindrar oss från att vara öppna inför det okända.

I den här världen råder dualitet – yin kan inte existera utan yang, skuggan beror på ljuset och vice versa. Det handlar om kontraster. Om vi gör oss fria från förutfattade meningar, så som bonden, och inte drar förhastade slutsatser öppnar sig många nya möjligheter.

Det ena kommer att leda till det andra, som leder till det tredje och så vidare. Men det brukar först vara när vi tittar tillbaka i en händelsekedja som vi kan se och förstå synkroniciteten som hela tiden verkar.

Eller som en annan stor filosof uttryckte det:

"Livet kan bara förstås baklänges,
men det måste levas framlänges."
SØREN KIERKEGAARD

Din inre kompass

Vi har märkt att vi själva lyckas allra bäst när vi inte reagerar impulsivt på oförutsedda händelser. Vi kan naturligtvis känna starka känslor och vi tillåter oss att känna dem. Vi behöver bry oss, men inte alltför mycket.

Vi vet att oavsett om det som händer verkar vara bra eller dåligt så finns det alltid något gott i det, eftersom det ger oss viktig vägledning om i vilken riktning vi behöver röra oss. Detta innefattar även vilken riktning vi inte ska ta. Vi använder oss av livets skeenden som en ovärderlig kompass. 

Det gör att livet blir en upptäcktsfärd och ett spännande äventyr!

Hur är det för dig?