Därför är det bra att döma

image

Tycker du att det är fel att döma andra? Du kanske berättar för människor i din omgivning, till exempel dina barn, att det är dåligt att döma andra. Det är inte konstigt i så fall, för det är ju det vi har fått lära oss. Det är många som tycker det.

Du kanske är medveten om att du dömer, men får samtidigt dåligt samvete och tycker att du borde kunna bete dig bättre. Särskilt om du har ägnat dig åt personlig utveckling under lång tid, eller hur?

Det finns en mycket populär myt som säger att det inte är andligt att döma andra, och att vi är högre utvecklade om vi inte dömer. Oj, vilka myter det finns, säger vi!

Sanningen är den att alla människor dömer, oavsett om vi är medvetna om det eller inte. Den som påstår att han eller hon aldrig har någon fördömande tanke är helt enkelt inte i kontakt med den delen inom sig som dömer. Oavsett vem det är så lever en person, som påstår sig vara fri från dömande, faktiskt i förnekelse!

När du förnekar att du dömer, är du i själva verket ännu mer dömande

Att döma och bedöma är helt normalt och något som vi i högsta grad behöver tillåta oss. Det viktiga är att vi är medvetna om när vi dömer och att vi erkänner detta för oss själva. På så sätt behöver vi inte rättfärdiga oss och inte heller tro på, och agera utifrån, våra fördömanden.

Om vi förnekar och låtsas att vi inte dömer andra, blir vi i själva verket ännu mer dömande än om vi kan se och acceptera det. När vi inte är medvetna om att vi dömer, eller försöker dölja det, kommer andra att uppfatta och känna detta i alla fall.

Det enda sättet att få dömandet att släppa greppet om oss är att inse hur dömande vi är.

Dömandet är en viktig del av livet

I själva verket är det sunt att medvetet och uppmärksamt, döma och bedöma situationer och andra människor, och det är en viktig del av livet, som verkligen behövs. Det är så du avgör vad som är farligt och ofarligt, vad som är viktigt och inte, vad du tycker om och inte, vilka människor som är bra för dig, och som du vill ha omkring dig och inte, vad du längtar efter och vad du vill komma bort ifrån.

På samma sätt har du möjlighet att avgöra vilka egenskaper hos andra människor som du själv vill ha, och vilka som du inte vill ha. När du blir medveten om detta kan du välja att utvecklas, genom att förändra detta hos dig själv.

Att döma blir som en spegling av ditt inre tillstånd på det yttre, vilket gör det lättare för dig att se din situation tydligare, och ta ställning.

Det enda sättet att bli fri från våra fördömanden
är att inse hur dömande vi är.

ALBERT EINSTEIN

Fördomar är något helt annat

Fördomar, däremot, uppstår på grund av ett inskränkt förhållningssätt till sådant som vi dömer. Det innebär att vi plockar ihop fragment av verkligheten, små delar som vi råkar känna till om något, och sätter ihop dem till en bild som vi uppfattar som komplett, helt övertygade om att den är sann.

Det är en stor skillnad mellan att döma och vara medveten om det, och att ha fördomar som är grundade i omedvetenhet, men som vi konsekvent hävdar är korrekta och tar som berättigande för våra åsikter och handlingar.

Fatta medvetna beslut

När vi tillåter oss att ha de tankar och känslor som finns, och medvetet betraktar dem, kommer vi att känna oss mer tillfreds med oss själva och andra. Vi blir då öppna för att möta andra bortom dömandet och kan då lära känna och se varandra för de vi egentligen är.

Så fortsätt att använda din förmåga att döma och bedöma, som en guide för att hjälpa dig att fatta gynnsamma beslut och komma närmare andra på ett mer äkta sätt.

0 kommentarer

Det finns inga kommentarer ännu. Bli först med att lämna en kommentar!

Lämna en kommentar