Gruppintelligens i praktiken

Workshop Team IQ

Detta är en team-aktivitet utöver det vanliga! På bara några timmar får gruppen uppleva en gruppdynamik på en nivå som i vanliga fall är svår att uppnå. Detta sker genom insikten om gruppintelligensens betydelse för hur människor samverkar. Sist, men inte minst, är workshopen en inspirerande och glädjefylld aktivitet där kursdeltagarna får gå utanför komfortzonen och hitta mer av sig själva.

Som du kanske redan känner till när det gäller kommunikation, står orden för endast 7 % av informationsutbytet. Resten handlar om tonfall och kroppsspråk, men även så mycket mer som ligger på en djupare nivå än vad vi normalt har tillgång till. Under workshopen visar vi på kraften i äkta och öppen kommunikation.

Målgrupp

Passar alla typer av grupper med upp till 20 deltagare åt gången.

Workshopens utformning

Genom att kombinera upplevelseövningar med teori, baserad på de senaste rönen om hur vi människor fungerar både som individer och tillsammans i grupp, skapar vi en dynamik som ger deltagarna djup förståelse för sig själva och sin inre drivkraft. Några exempel på övningar är olika former av kommunikation två-och-två, kommunikation i grupp, ökad närvaro och förmåga att fokusera. Vi lovar att samtliga deltagare får med sig nya, positiva upplevelser hem.

Vad får ni ut av den här workshopen?

Detta är en givande aktivitet som skapar många aha-upplevelser.
Övningarna är teambildande och leder till större känsla för vad gruppdynamik är.
Deltagarna får inblick i hur de samspelar med varandra och därigenom större förståelse både för sig själv och de andra i gruppen.

Omfattning:

4–8 timmar (kan anpassas efter önskemål).

Villkor:

10–20 deltagare.

Intresserad?

» Kontakta oss för en diskussion kring dina behov och önskemål.