Att skapa och forma en arbetsplats

Organisationsutveckling

Vi skräddarsyr ett unikt program utifrån ditt företags behov. Vi arbetar både med problemlösning och proaktiva åtgärder för organisationer som redan fungerar bra men vill nå ännu högre nivåer av smidigt och effektivt samarbete. Vi formar framtidens företagskultur redan i dag!

Vår metod hjälper företag och organisationer att skapa ett samarbetsklimat som präglas av arbetsglädje och trivsel, chefer och medarbetare som kommunicerar rakt och tydligt, personligt ansvarstagande och hög effektivitet i hela företaget.

Vi analyserar företagets eller organisationens behov avseende arbets- och samarbetsklimat. Tillsammans planerar och genomför vi de strategiska åtgärder och utbildningar som behövs för att skapa den kreativa, inspirerade och hållbara arbetsmiljö som krävs av morgondagens framgångsrika företag och organisationer.

» Kontakta oss för en diskussion kring era behov och önskemål.

Exempel på erbjudanden


team-iq-kvadratWorkshop Team IQ – Gruppintelligens i praktiken

Deltagarna får en helt ny förståelse för hur människor fungerar tillsammans. Vi visar kraften i äkta och öppen kommunikation, och stärker banden för bra samarbete.

» Läs mer


Avancerat ledarskap – Att leda andra

Framtidens ledarskap redan idag! En omfattande och utmanande utbildning med fokus på avancerad individ- och gruppdynamik, som tar ditt ledarskap och ditt liv till en helt ny nivå.

» Läs mer