Bli en framgångsrik Human Awareness-coach

Diplomerad coach

Den här utbildningen riktar sig till dig som redan arbetar med att hjälpa människor att utvecklas och växa, eller som har detta som största önskan och mål i livet. Du lär dig grunderna i Human Awareness utvecklingsmodell och får möjlighet att som Diplomerad coach och gruppledare använda vår metod, antingen renodlat eller i kombination med andra modaliteter som du redan utövar. En viktig del som ingår handlar om hur du bygger en framgångsrik verksamhet.

Du har antagligen redan gått någon eller flera av våra kurser och vet hur oerhört kraftfullt vårt arbetssätt är. Nu är du nyfiken på hur DU skulle kunna använda vår metod och våra verktyg när du coachar egna klienter.

Den här utbildningen riktar sig till personer som har både förmåga att ta till sig innehållet, och ambition och kompetens att coacha klienter, med mycket hög kvalitet. Du kan använda kunskaperna för att utveckla ditt coachande ledarskap yrkesmässigt eller privat.

Utbildningen är djupgående och transformerande och ger dig rätt att titulera dig som Diplomerad Human Awareness-coach.

Beskrivning

Det här är en intensivutbuildning som löper under 3 månader. En stor del av teorin (Human Awareness metodik) lär du dig genom utbildningen Personligt ledarskap 90 dagar, och du ska vara godkänd i alla moment för att vara kvalificerad att delta i Human Awareness coachutbildning.

Du får all teoretisk och praktisk kunskap du behöver och lär dig att använda verktygen som gör att dina klienter når fantastiska resultat. Om du redan är utövare kan du integrera Human Awareness metod med dina andra modaliteter, så att du kan skapa ett koncept som är unikt för just dig.

Human Awareness coach

Vi lär dig alla delar som ingår i Human Awareness-coaching, som i sin tur är en kombination av Heart IQ-coaching och traditionell coaching. Den här kombinationen är helt unik och ger oerhört kraftfulla resultat och vi tvekar inte att benämna den som den mest avancerade coachingen som finns.

Du får del av vår beprövade coachingstruktur, med teori och övningar, som hjälper dig att bygga en stabil och säker grund där trygghet, öppenhet och ärlighet är basen. Du får lära dig att coacha både enskilda individer och par.

Bygg en framgångsrik verksamhet

Oavsett hur kompetent du är och hur goda resultat dina klienter får, behöver du även ha förmågan att bygga en verksamhet som bär och ger dig god lönsamhet. Därför ingår även viktiga moment inom marknadsföring och försäljning. En avgörande (och ofta förbisedd) komponent för att lyckas är att du lär dig att värdesätta dig själv och det du erbjuder dina klienter. Genom den här utbildningen kommer du att växa mycket både på det personliga planet och i din roll som utövare och företagare.

Teoretiska kunskaper

Från teoridelen som ingår i utbildningen Personligt Ledarskap 90 dagar har du redan goda baskunskaper. I coachutbildningen fördjupar du dig ytterligare och lär dig att tillämpa kunskaperna både teoretiskt och praktiskt, tillsammans med coachingfärdigheterna.
Kompletta instruktioner med teori och övningar ingår.

Praktiska kunskaper

Undervisningen sker i en liten grupp som vi arbetar tätt tillsammans med. Här får du träna dig på de praktiska övningarna med direkt handledning av oss.
Du tilldelas en övningspartner. Tillsammans tränar ni er på de teoretiska och praktiska momenten.
I utbildningen ingår att du har övningsklienter för att tillämpa dina kunskaper och utveckla din erfarenhet.
Du får även handledning och stöd av våra duktiga mentorcoacher.

Omfattning

Utbildningen är intensiv, men fullt möjlig att genomföra vid sidan om din vanliga sysselsättning om du är fokuserad och målinriktad.

Förkunskaper och krav

Du ska vara godkänd i samtliga moment som ingår i kursen Personligt ledarskap 90 dagar.
Det är viktigt att du har ett brinnande intresse för att arbeta med personlig utveckling och att du vill vara med och förändra världen till en plats som genomsyras av medmänsklighet, kärlek och hållbarhet på alla plan.

Diplomering

För att bli diplomerad gäller följande:

  • Du ska ha deltagit vid minst 2 tillfällen i kursen Fånga LIVET!, dvs du behöver delta vid ytterligare minst ett tillfälle utöver det som ingår i utbildningen Personligt ledarskap 90 dagar.
  • Du ska vara godkänd i samtliga moment i coach- och gruppledarutbildningen, såväl teoretiska som praktiska.
  • Du ska ha haft övningsklienter samt egna klienter.

Övrigt

Detaljerad information ges i samband med din anmälan.


Datum 2019

Nästa utbildningar startar under hösten 2019. Kontakta oss för mer information.

Omfattning

Utbildningen till diplomerad coach omfattar totalt 9 månader, varav 3 månader utgörs av Personligt ledarskap 90 dagar, 3 månader av själva coachutbildningen och de sista 3 månaderna består av fortsatt utveckling av din coachingfärdighet genom träning och egen verksamhet där du coachar egna klienter.

Kursledare

Anneli Påmark och Carl Österberg. Certifierade Heart IQ-coacher och gruppledare på högsta nivån (av Christian Pankhurst), och författare till boken Vägra följa John: Hjärtats intelligens – hela vägen till hälsa, framgång och lycka.

Intresseanmälan

Om du INTE har gått Personligt ledarskap 90 dagar

Utbildningen Personligt ledarskap 90 dagar är förkunskap för att du ska kunna utbilda dig till coach. Om du INTE har gått den utbildningen, behöver du göra det först.

Skicka i så fall in en intresseanmälan till den kursen. Du hittar den här nedan. Ange att du är intresserad av coachutbildningen.

Personligt ledarskap 90 dagar

Om du redan har gått Personligt ledarskap 90 dagar

Du som har gått Personligt ledarskap 90 dagar är kvalificerad till coachutbildningen och ansöker via nedanstående formulär (obs ej bindande).

Klicka på knappen och fyll i dina uppgifter så kommer du till ett frågeformulär. Vi hör av oss för att boka ett telefonmöte med dig när frågorna är besvarade.

» Till ansökan

Obs! Vi har mycket stor efterfrågan på våra kurser och hanterar endast förfrågningar som kommer via ovanstående ansökan.