Bli en framgångsrik Human Awareness coach och gruppledare

Diplomerad coach- och  gruppledare

Den här utbildningen riktar sig till dig som redan arbetar med att hjälpa människor att utvecklas och växa, eller som har detta som största önskan och mål i livet. Du lär dig grunderna i Human Awareness utvecklingsmodell och får möjlighet att som Diplomerad coach och gruppledare använda vår metod, antingen renodlat eller i kombination med andra modaliteter som du redan utövar. En viktig del som ingår handlar om hur du bygger en framgångsrik verksamhet.

Du har antagligen redan gått någon eller flera av våra kurser och vet hur oerhört kraftfullt vårt arbetssätt är. Nu är du nyfiken på hur DU skulle kunna använda vår metod och våra verktyg när du coachar klienter och leder egna grupper.

Den här utbildningen riktar sig till personer som har både förmåga att ta till sig innehållet och ambition och kompetens att coacha klienter och hålla egna kurser med mycket hög kvalitet. Du kan använda kunskaperna för att utveckla ditt coachande ledarskap yrkesmässigt eller i ditt privatliv.

Utbildningen är djupgående och transformerande och ger dig rätt att titulera dig som Diplomerad Human Awareness coach respektive Diplomerad Human Awareness gruppledare.

Beskrivning

Utbildningen består av 3 delar som löper under 9 månader. Du får all teoretisk och praktisk kunskap du behöver och lär dig att använda verktygen som gör att dina klienter och grupper når fantastiska resultat. Om du redan är utövare hjälper vi dig att integrera Human Awareness metod med dina  andra modaliteter, så att du kan skapa ett koncept som är unikt för just dig.

Human Awareness coach

Vi lär dig alla delar som ingår i Human Awareness-coaching, som i sin tur är en kombination av Heart IQ-coaching och traditionell coaching. Den här kombinationen är helt unik och ger oerhört kraftfulla resultat och vi tvekar inte över att benämna detta som den mest avancerade coachingen som finns. Du får del av vår coachingstruktur som hjälper dig att leda din klient till goda resultat. Du lär dig både att coacha enskilda individer och par.

Att bygga en framgångsrik verksamhet

Oavsett hur kompetent du är och hur goda resultat dina klienter får, behöver du även ha förmågan att bygga en verksamhet som bär och ger dig god lönsamhet. Vi hjälper dig att ta fram ett high-end-program, vilket inkluderar att du lär dig viktiga moment inom marknadsföring och försäljning. En avgörande komponent är att du värdesätter dig själv och det du erbjuder dina klienter. Du kommer att växa mycket i din roll som utövare och företagare.

Human Awareness gruppledare

Vi lär dig att leda grupper på ett framgångsrikt sätt. Detta innefattar hur du skapar ett förstärkt fält som gruppen samverkar i, hur du använder dig av gruppdynamiken för att var och en av deltagarna ska få ut så mycket som möjligt och hur du bygger en stabil och säker grund där trygghet, öppenhet och ärlighet är basen. Du får tillgång till en beprövad struktur med teori och övningar.

Teoretiska kunskaper

Du får mycket goda baskunskaper från teoridelen som ingår i utbildningen Personligt Ledarskap 90 dagar. I coach- och gruppledarutbildningarna fördjupar du dig ytterligare.
Kompletta instruktioner med teori och övningar ingår.

Praktiska kunskaper

Undervisningen sker i mindre grupper där du får träna dig på de praktiska övningarna.
Du tilldelas en övningspartner. Tillsammans tränar ni er på de teoretiska och praktiska momenten.
I utbildningarna ingår att du har övningsklienter för att tillämpa dina kunskaper och utveckla din erfarenhet.

Omfattning

Utbildningen består av 3 delar som löper under 9 månader och är intensiv, men fullt möjlig att genomföra vid sidan om din vanliga sysselsättning om du är fokuserad och målinriktad.

Du kan välja att gå enbart utbildningen ”Diplomerad coach”. Därefter är det valfritt att fortsätta med ”Bygg en framgångsrik verksamhet …” och/eller ”Diplomerad gruppledare”.

Förkunskaper och krav

Du ska vara godkänd i samtliga moment som ingår i kursen Personligt ledarskap 90 dagar.
Det är viktigt att du har ett brinnande intresse för att arbeta med personlig utveckling och att du vill vara med och förändra världen till en plats som genomsyras av medmänsklighet, kärlek och hållbarhet på alla plan.

Diplomering

För att bli diplomerad gäller följande:

Du ska ha deltagit vid minst 2 tillfällen i kursen Fånga LIVET!, dvs du behöver delta vid ytterligare minst ett tillfälle utöver det som ingår i utbildningen Personligt ledarskap 90 dagar.

Du ska vara godkänd i samtliga moment i coach- och gruppledarutbildningen, såväl teoretiska som praktiska.

Du ska ha haft övningsklienter samt genomfört kurser med egna grupper.

Övrigt

Detaljerad information ges i samband med din anmälan till respektive kurs.


Datum 2019

Nedanstående utbildningar startar under 2019. Kontakta oss för mer information.

  • Diplomerad coach.
  • Bygg en framgångsrik verksamhet – arbeta med high-end-program.
  • Utbildning till Diplomerad gruppledare.

Kursledare

Anneli Påmark och Carl Österberg. Certifierade Heart IQ-coacher och gruppledare på högsta nivån (av Christian Pankhurst), och författare till boken Vägra följa John: Hjärtats intelligens – hela vägen till hälsa, framgång och lycka.

Intresseanmälan

Om du INTE har gått Personligt ledarskap 90 dagar

Utbildningen Personligt ledarskap 90 dagar är förkunskap för att du ska kunna utbilda dig till coach- och gruppledare. Om du INTE har gått den utbildningen, behöver du göra det först.

Skicka i så fall in en intresseanmälan till den kursen. Du hittar denna i slutet av kursbeskrivningen. Ange att du är intresserad av coach- och gruppledarutbildningen.

Här kommer du till kursen:  Personligt ledarskap 90 dagar.

Om du redan har gått Personligt ledarskap 90 dagar

Du som har gått Personligt ledarskap 90 dagar är kvalificerad till coach- och gruppledarutbildningen och ansöker till kursen via nedanstående formulär (obs ej bindande).

Klicka på knappen nedan och fyll i dina uppgifter så kommer du till ett frågeformulär. Vi hör av oss för att boka ett telefonmöte med dig när frågorna är besvarade.

» Till ansökan

Obs! Vi har mycket stor efterfrågan på våra kurser och hanterar endast förfrågningar som kommer via ovanstående ansökan.