För dig som vill utvecklas i din yrkesroll

Coaching – Chefer & ledare

Vår chefscoaching vänder sig till dig som arbetar i en ledande befattning. Syftet med coachingen är att vara ett externt bollplank och ge stöd åt dig utifrån din specifika situation och dina önskemål.

Genom coachingen ökar du din medvetenhet och självkännedom, och detta ger dig nya perspektiv och fler valmöjligheter. Eftersom varje ledare är unik stödjer vi dig i de mål som just du vill uppnå och kommer tillsammans överens om en konkret målsättning.

Några exempel på målsättningar:

  • fördjupa och stärka ditt ledarskap, dvs uppnå ökad självkänsla och självförtroende som chef, vilket ger en större trygghet i den egna förmågan
  • skapa en bättre balans mellan arbete och fritid, och minska stressnivån
  • öka den personlig effektiviteten genom tydligare prioritering och delegering
  • förbättra kommunikation och feedback till medarbetare, chefer och kollegor
  • öka förmågan att hantera förändringar och konflikter
  • hitta energi, lust och glädje i arbetet såväl som på fritiden
  • utveckla din arbetsgrupp avseende motivation/inspiration, grupputveckling och prestation
  • vidareutvecklas som chef och ledare för att kunna ta dig an nya utmaningar och kunskapsområden.

Coachingpaket

Vi erbjuder följande alternativ:

  • 6 månader
  • 12 månader

» Kontakta oss för en diskussion kring dina behov och önskemål.