Coaching av chefer & ledare

För dig som vill utvecklas i din yrkesroll

Vår chefscoaching vänder sig till dig som arbetar i en ledande befattning. Syftet med coachingen är att vara ett externt bollplank och ge stöd åt dig utifrån din specifika situation och dina önskemål.

executive-coaching-edited

Som att ha en egen PT – en personlig tränare – för DITT yrkesliv!

Genom coachingen ökar du din medvetenhet och självkännedom, och detta ger dig nya perspektiv och fler valmöjligheter. Eftersom varje ledare är unik stödjer vi dig i de mål som just du vill uppnå och kommer tillsammans överens om en konkret målsättning.

Några exempel på målsättningar

  • fördjupa och stärka ditt ledarskap, dvs uppnå ökad självkänsla och självförtroende som chef, vilket ger en större trygghet i den egna förmågan
  • skapa en bättre balans mellan arbete och fritid, och minska stressnivån
  • öka den personlig effektiviteten genom tydligare prioritering och delegering
  • förbättra kommunikation och feedback till medarbetare, chefer och kollegor
  • öka förmågan att hantera förändringar och konflikter
  • hitta energi, lust och glädje i arbetet såväl som på fritiden
  • utveckla din arbetsgrupp avseende motivation/inspiration, grupputveckling och prestation
  • vidareutvecklas som chef och ledare för att kunna ta dig an nya utmaningar och kunskapsområden.

Coachingpaket

Vi erbjuder följande alternativ

  • 6 månader
  • 12 månader

Intresseanmälan

Kontakta oss för mer information ➢