Avancerat ledarskap

Konsten att leda andra så att de längtar efter att bli ledda ...

Vi erbjuder framtidens ledarskap redan idag. Det här är en omfattande och utmanande utbildning med fokus på avancerad individ- och gruppdynamik, som tar ditt ledarskap och ditt liv till en helt ny nivå! Du lär dig att känna in och läsa av grupper, förstå hur individer samverkar och inte minst hur du själv påverkar gruppen. Detta tillsammans gör att du kan skapa ett klimat som främjar trivsel, effektivitet och kreativitet. På så sätt formar du framgångsrika team.

avancerat-ledarskap

Längtar du efter ett nytt steg i ditt ledarskap?
Vår utbildning vänder upp och ner på mycket av det du trodde att du visste om ledarskap ...

Medvetet ledarskap handlar om mycket mer än det du får lära dig på traditionella ledarskapsutbildningar. Tekniker och metoder i all ära, men intellektuella färdigheter kan inte ersätta god självkännedom och gedigna kunskaper om individ- och gruppdynamik. Genom våra utbildningar kommer dina tidigare kunskaper att integreras och verkligen falla på plats.

Den första delen av medvetet ledarskap är kursen Personligt ledarskap 90 dagar, som gör att du hittar en trygg grund i dig själv, och du blir medveten om hur du uppfattas av andra och påverkar människor omkring dig. Ju bättre självkänsla och självinsikt, desto bättre mår du och dessutom presterar du bättre. Du får lättare att fatta medvetna beslut i stället för att agera utifrån bekräftelsebehov, rädslor och försvar. Du blir proaktiv i stället för reaktiv.

I den andra delen av medvetet ledarskap, Avancerat ledarskap, utvecklar du dina ledaregenskaper till en helt ny nivå.  Du får lära dig hur individer i en grupp samverkar på en djup nivå, både medvetet och undermedvetet. Det här innefattar på vilket sätt gruppdynamiken uppstår och hur du använder dig av gruppintelligensen för att skapa ett gynnsamt klimat som främjar trivsel, effektivitet och kreativitet. Detta leder i sin tur till enastående resultat! 

Om du svarar JA på följande frågor har du hittat helt rätt:

 • Är du intresserad av att växa både som ledare och människa?
 • Är du övertygad om att de flesta människor vill utvecklas och att detta kräver självkännedom, både hos dig själv som ledare och hos din grupp?
 • Vill du veta hur du gör för att skapa äkta och bestående engagemang hos din grupp, dina elever eller din familj?
 • Vill du att du själv, din grupp och din organisation ska utvecklas och prestera ännu bättre?

I våra utbildningar använder vi oss av Human Awareness utvecklingsmodell, ett av de mest kraftfulla verktyg som finns för ökad medvetenhet, självkännedom och insikt i individ- och gruppdynamikens komplexitet. Vår utbildning är unik och bygger på den senaste kunskapen inom psykologi och personlig utveckling.

Vad får du ut av den här utbildningen?

 • Djupa kunskaper om avancerad gruppdynamik – både teoretiska och upplevelsebaserade.
 • Förståelse för hur du som ledare påverkar gruppen.
 • Verktyg för att gå från att motivera till att inspirera andra människor.
 • Förmåga att kommunicera rakt och ärligt – både att uttrycka dig och lyssna.
 • Hantering av konflikter så att de förvandlas från problem till möjligheter.
 • Att ge och ta emot utvecklande feedback.
 • Ökad medvetenhet som hjälper dig att fatta medvetna beslut i stället för att reagera utifrån bekräftelsebehov, rädslor och försvar.
 • Förståelse för att det som hålls tillbaka och inte uttrycks alltid finns med i alla fall, och att vetskapen om detta är helt avgörande för ifall du får med dig medarbetare och kolleger, eller inte.
 • Dina tidigare kunskaper och erfarenheter av ledarskap kommer att integreras och verkligen falla på plats så att du kan tillämpa det du lärt dig fullt ut.
 • Du får nycklarna till att skapa framgångsrika team av människor som mår bra som individer, trivs tillsammans och åstadkommer fantastiska resultat!

Målgrupp

Chefer, handledare, projektledare, rektorer, lärare och andra som arbetar med grupper. Utbildningen passar även personer som har ett genuint intresse för människor (inte minst föräldrar) och vill utvecklas genom större självkännedom och lära sig förstå och använda sig av gruppdynamik och gruppintelligens.

Förkunskaper

Du ska ha genomgått utbildningen Personligt ledarskap 90 dagar. Du behöver vara öppen, nyfiken och beredd att utmana dina invanda mönster genom att ta dig utanför komfortzonen. Du kommer att vara med om nya upplevelser som kräver god förmåga till självreflektion. Du behöver ha bra kontakt med din känsla och intuition. Vi förbehåller oss rätten att avgöra vilka som har kapacitet att tillgodogöra sig den här utbildningen.

Utformning

Utbildningen omfattar två livekurser, Personligt ledarskap 4 dagar (4 + 4 dagar), som sker med några månaders mellanrum. Detta gör att du hinner integrera upplevelserna.

Genom gruppdynamiken skapas unika situationer där du får uppleva en direkt koppling mellan teori och verklighet kring grunderna i samspelet mellan människor, samt det vi kallar för gruppintelligens. I våra kurser skapas en gruppkänsla som det skulle ta flera år för en vanlig arbetsgrupp att uppnå, om ens någonsin. Vi lär i den här kursen ut vilka de viktigaste kriterierna är för att du ska kunna uppnå detta med dina egna grupper. Själva upplevelsen är en mycket viktig del av utbildningen som ger deltagarna erfarenheter på djupet, genom att omsätta teorin i praktiken.

Vi har cyberdetox på våra livekurser, det vill säga inga mobiltelefoner, plattor eller datorer. Många är ständigt uppkopplade och i princip aldrig ”avkopplade” och närvarande, varken med sig själv eller andra och när du släpper dessa distraktioner får du successivt igång ditt energiflöde och din livsenergi. Känslan är obeskrivlig och många har glömt, eller aldrig tidigare upplevt, hur det är att vara fullt närvarande – det får du uppleva hos oss!

Mellan utbildningstillfällena kommer du att ha individuella coachingsamtal som är anpassade till just din situation och dina personliga utmaningar. Du får också uppgifter som tillämpas praktiskt. Dessa tar inte extra tid utan är övningar som hjälper dig att öka din medvetenhet om dig själv och andra.

Som förberedelse kommer du att få beskriva ditt nuläge och vad du har för målsättning med utbildningen. Vid ett förberedande samtal går vi igenom din målsättning som vi tillsammans utvärderar efter utbildningen.

Sammanfattning

Individuellt förberedande samtal.
Individuella coachingsamtal.
2 kurstillfällen à 4 dagar.

Kursledare

Anneli Påmark och Carl Österberg är certifierade Heart IQ-coacher och gruppledare. De har mångårig erfarenhet inom näringslivet på olika chefspositioner och är i grunden civilingenjörer. De är författare till den bästsäljande boken Vägra följa John.

Du kommer att bli coachad av en av våra mycket kompetenta certifierade Mastery-coacher. 

Intresseanmälan

Kontakta oss för mer information ➢