Relationer

Mänskliga relationer är basen i Human Awareness kurser. Vi människor är inte isolerade öar och ensam är inte stark.

Tillsammans är vi starkare – men det gäller bara när vi har sunda, medvetna relationer.

Många längtar efter relationer som är äkta, okomplicerade, glädjefyllda och berikande. För att dina relationer ska fungera på ett bra sätt behöver du för det första veta vem DU är och vad DU vill, och utrycka detta. Men det är inte alltid så lätt eftersom vi styrs av präglingar och rädslor i mycket högre grad än de flesta är medvetna om. Att tillåta både sig själv och andra människor vara de vi är utan rollspel och masker gör livet väldigt mycket enklare i alla relationer.

När du blir medveten om att alla i grund och botten brottas med liknande problem, kan du steg för steg riva försvarsmurarna och nå fram till andra människor, på ett sätt som ligger långt bortom och överträffar vanliga relationer med kollegor, vänner och till och med de flesta parförhållanden.

På våra kurser övar du dig på att kommunicera rakt och ärligt från hjärtat. Du tränar dig på att ge feedback och hantera konflikter, vara sårbar och öppna upp och ta in andra människor utan att gå i försvar. Du lär dig också att känna vad som är ”du” och vad som är ”andra” och sätta tydliga gränser. Du kommer att uppleva mer äkthet, intimitet och trygghet i dina relationer, som kommer att förändras för alltid.

Att ha sunda relationer är naturligtvis mycket viktigt för dig personligen, i ditt dagliga liv. Men inte nog med det. En av de viktigaste framgångsfaktorerna för företag som vill lyckas i framtiden handlar om att skapa medvetna relationer, både internt mellan medarbetarna och externt med kunder och leverantörer. Genom våra kurser får du nycklarna till framtiden.

» Läs vidare om “Kommunikation”