Medveten närvaro

Medveten närvaro är en viktig del i våra utbildningar. Det är det första steget som vi alltid utgår från och bygger våra processer kring.

För att kunna få tillgång till dig själv och din inre kunskap och drivkraft måste du först landa här och nu. I begreppet närvaro inkluderar vi medvetenhet om dina tankar, din kropp, dina känslor, din energinivå och din intuition.

Vi har valt att hålla våra kurser i miljöer med vacker natur och där gruppen är i avskildhet från andra människor. Detta öppnar upp för nya perspektiv, stort välbefinnande, kreativitet och inspiration. Tystnaden och lugnet hjälper dig att landa och hitta närvaro i dig själv, vilket kan vara svårt att uppnå i vardagen.

För att öka deltagarnas medvetna närvaro har vi cyberdetox, det vill säga inga mobiltelefoner, plattor eller datorer – vilka faktiskt är några av vår moderna tids absolut största distraktioner och beroenden.

Många människor är ständigt uppkopplade och i princip aldrig avkopplade och närvarande, varken med sig själv eller andra. Det här skapar stress och på sikt innebär det risk för att bli utbränd.

Vi lägger in pass med tystnad utanför kurslokalen där du som deltagare får umgås med de andra utifrån närvaro bortom orden.

Detta sammantaget gör att du kommer i djupare kontakt med dig själv.

Att vara fullt närvarande och känna sig levande med allt vad det innebär är det många som har glömt bort, eller aldrig tidigare varit med om – det får du uppleva hos oss!

» Läs vidare om “Drivkrafter”