Livsenergin

Att känna sig pigg, entusiastisk och full av energi gör allt annat så mycket lättare. Den här må-bra-känslan kallar vi för livsenergi eller vitalitet.

När du utvecklas som människa kommer du bit för bit att vinna tillbaka livslusten och den pirrande känslan i kroppen, som gör att du känner dig riktigt levande. Livet blir ett spännande äventyr!

Gay Hendricks, doktor i psykologi och författare, har studerat människor i olika livssituationer. Studien visar att nyckeln till ett långt och lyckligt liv inte är att fokusera på sjukdomar och åldrande, utan i stället främja livslusten och livsenergin. När människor inte gör det avstannar de i utvecklingen och börjar åldras både fysiskt och mentalt.

För att kunna känna livsenergin varje dag, behöver vi vara intresserade av att utvecklas och vilja ta reda på mer om oss själva och vårt verkliga jag. Det framkom i Hendricks studie att många människor någonstans i vuxen ålder börjar stelna till i sinnet. Detta visar sig ofta mellan 40- och 50-årsåldern, men ibland tidigare, och kommer gradvis smygande under den period i livet då vi hittar våra roller som yrkesutövare, partner, förälder och så vidare. Vi identifierar oss med de sammanhang vi är i, och det vi gör i det yttre blir en trygghet att hålla fast vid. Men ofta har dessa roller väldigt lite att göra med vårt verkliga jag som i stället får stå tillbaka och därför börjar förtvina.

För att undvika detta behöver du vara villig att anpassa dig till förändringar och prova på nya saker under hela livet. Det måste inte alltid vara så stora kliv utanför komfortzonen, men att alltid stanna där är inte bra för någon. Att inte tycka om eller vilja ändra på sig handlar i grund och botten om ouppklarade rädslor, och detta är en starkt bidragande orsak till ohälsa. Hur ser det ut för dig?

» Läs vidare om “Intuitionen”