Kommunikation

När du kommunicerar från hjärtat kan andra känna dig och ta in det du säger. De förstår lättare vad du verkligen vill och egentligen menar.

Det är vetenskapligt fastställt att den fysiska kroppen tar emot information redan innan ett sinnesintryck har uppstått genom yttre påverkan. Låter det konstigt? Dr Rollin McCraty och Dr John Andrew Armour har undersökt och visat att hjärtat är kroppens största ”hjärna” och att våra känslor hanteras först av hjärtat, innan hjärnan tar emot informationen.

När människor samverkar sker en synkronisering av hjärnvågorna, så kallad entrainment, och den uppstår genom att våra hjärtan kommunicerar med varandra. Med andra ord är att ”kommunicera från hjärtat” inte bara ett talesätt för att uttrycka våra känslor. Det är bevisat att hjärtat har sin egen intelligens och att det är kroppens viktigaste centrum för uppfattningsförmåga.

När du kommunicerar verbalt blir det lätt missförstånd, eftersom orden endast representerar 7 % av all kommunikation. Detta beror på att även det som inte uttrycks mellan människor alltid finns med i alla fall, oavsett om du nämner det eller inte. Att du är medveten om detta är helt avgörande ifall du når fram till den andra personen, oavsett om det är din kollega, chef, partner, dina barn eller vänner.

Lika viktigt är det att kunna lyssna utan att låta dina värderingar och dömanden hindra dig. Det är vanligt att fara iväg i tankarna och befinna sig någon annanstans – och kanske fundera på hur du ska svara redan innan den andre pratat klart – och det är inte ett framgångsrikt sätt att kommunicera.

Kommunikation från hjärtat innebär att du är fullt närvarande, lyssnar aktivt och verkligen tar in vad den andre säger och menar – även det som uttrycks bortom orden, såsom känslor.

Detta är således en viktig nyckel till framgång, oavsett vad du vill uppnå tillsammans med andra. När du utvecklar din förmåga att kommunicera på det här sättet förändras dina relationer på ett fantastiskt sätt!

Tänk dig ett företag eller en organisation där medarbetarna verkligen kommunicerar medvetet både internt och externt. Kan du föreställa dig hur detta inverkar på företagsklimatet och den allmänna trivseln? Och kan du tänka dig hur detta påverkar kontakten med leverantörer och kunder?

Läs mer om Gallup-undersökningen som stödjer ovanstående och tydligt visar att det är god kommunikation som leder till goda relationer, som i sin tur kraftigt ökar lönsamheten!

» Läs vidare om “Gruppintelligens”