Känslorna (EQ)

Är du av åsikten att vi bör ställa oss över våra känslor och “hantera” dem i stället för att möta dem?

Då är det dags att tänka om!

Faktum är att en av de främsta underliggande orsakerna till hälso- och relationsproblem är bristande känslomedvetenhet. Det är känslor som vi inte äger – det vill säga nedtryckta, låsta känslor som sitter i kroppen, samt känslor som vi inte anser vara okej och därmed inte uttrycker – som gör att människor överpresterar, är bekräftelsesökande och försöker vara perfekta.

I många fall leder det till utbrändhet, passivitet, håglöshet och depression. Det är också orsaken till problematiska relationer, motsättningar och konflikter, stress och olika typer av beroenden, samt fysiska och psykiska sjukdomar.

När du har kontakt med dina känslor kommer du tillrätta med många av de hälsoproblem som är så vanliga i dagens samhälle.

Anledningen till att känslor är så viktiga är att:

  • Känslorna är kittet som sammanbinder alla delar som samordnas av hjärtat.
  • Känslor definierar oss som människor.
  • Känslor hjälper oss att kunna VARA i stället för att bara GÖRA.
  • Känslor gör att vi får kontakt med vår kropp och kan ta hand om den på bästa sätt så att vi håller oss friska.
  • Känslorna är själens språk som öppnar kanalen till vår intuition och vårt högre jag.
  • Det är via känslorna vi knyter an till andra människor och kan skapa djupa och äkta relationer.
  • Känslor gör oss att vi känner oss riktigt levande.
  • Känslor är vägen till vår innersta längtan och till våra drömmar, inspiration och kreativitet och till vår drivande kraft.

Känslofobi

Det finns en utbredd rädsla för känslor, och många anser att det inte är bra att känna för mycket – åtminstone inte vissa känslor. I vårt samhälle är de flesta människor antingen avstängda från, eller övermannade av sina egna och andras känslor.

Det är även vanligt att människor tror att det är känslorna i sig som får oss att må dåligt och rentav är orsaken till psykiska problem. Detta är olyckligt och ett stort missförstånd – det är tvärtom bristande känslomedvetenhet som oftast är problemet.

Att lösa upp känslomässiga blockeringar

Eftersom känslomässiga blockeringar har uppstått tillsammans med andra människor, behöver du andra för att lösa upp dessa. På våra kurser hjälper vi dig att möta dina känslor, stanna kvar och därifrån släppa det (förflutna) som håller dig tillbaka.

I våra kurser använder vi gruppdynamiken och gruppintelligensen genom Human Awareness utvecklingsmodell som har Heart IQ-metoden som grund för att frigöra blockeringar som sitter i kroppen och ditt undermedvetna. Det är ett mycket kraftfullt verktyg som ger enastående resultat!

» Läs vidare om “Livsenergin”