Intuitionen

Genom att utveckla kontakten med din inre vägledning får du ett nytt perspektiv på livet. En del kallar det för intuition, andra för magkänsla, och den hjälper dig att se hur du skapar situationer som antingen är gynnsamma eller inte, och hur du kan göra mer medvetna val än vad som är möjligt om du bara använder dig av intellektet och logiska resonemang. Du får med andra ord tillgång till din ”inre kompass” och fattar lättare smarta beslut som tar dig framåt i livet på ett smidigare sätt.

Du kanske har hört talas om begreppet synkronicitet? Några exempel på detta är att du får ett telefonsamtal från personen som du alldeles nyss tänkte på, eller att du har en frågeställning och en stund senare läser du om just detta i tidningen, eller stöter på en person som ger dig svaret.

Ett närbesläktat och mycket gynnsamt tillstånd är att uppleva flow, att vara i flöde så att livet faller på plats med enkelhet och självklarhet. När du utvecklar din hjärtintelligens (HQ) uppnår du lättare flow och blir mer kreativ. Det innebär att du inte behöver ”slita och svettas” så hårt utan kan få lika mycket och till och med ännu mer gjort med mindre ansträngning.

Det finns vetenskapliga studier som bekräftar att flow påverkar människors välmående och prestation i arbetet på ett mycket positivt sätt.

Våra kurser är som en resa som visar livet i miniatyr och ger dig större perspektiv. Här ser du på ett tydligt sätt synkroniciteten, som egentligen alltid finns i ditt dagliga liv, men som tack vare gruppintelligensen blir så mycket tydligare. Du får förståelse för och klarhet i varför ditt liv ser ut som det gör, och det ger dig nycklarna till hur du kan skapa livet så att det verkligen arbetar för dig fullt ut.

Du går helt enkelt från att låta livet ske mer eller mindre slumpmässigt, till att ta kommandot över ditt liv!

» Läs vidare om “Heart IQ-metoden”