Intellektet (IQ)

Intelligens förknippas ofta med intellektuella förmågor, såsom att tänka logiskt och abstrakt. Ett högt IQ jämställs med hög intelligens, men egentligen säger IQ-värdet bara hur bra vi är på att lösa ett intelligenstest.

Därför är begreppet hjärtintelligens, HQ, en betydligt bättre beskrivning av verklig intelligens, eftersom det innefattar alla de delar som ger oss förmåga att skapa ett bra liv för oss själva, alla andra varelser omkring oss och vår planet. Intellektet behövs givetvis, men det är bara en delmängd av HQ.

Den bakre delen av hjärnan, reptilhjärnan, är den defensiva, djuriska och reaktiva delen som registrerar när saker och ting händer, och därefter får oss att reagera på det som hänt.

Det är viktigt att du blir medveten om när dina tankar håller dig tillbaka, för de är formade av präglingar, trosuppfattningar och det du en gång lärt dig av dina föräldrar, skola och samhället.

Den främre delen av hjärnan, frontalloben eller pannloben, utgör ett centrum för vårt medvetande. Ju mer vi kan skifta fokus från den bakre till den främre delen av hjärnan, desto större förmåga får vi att bevittna, observera och särskilja ett händelseförlopp, från att något sker till att vi reagerar instinktivt.

På så sätt får vi med träning möjlighet att agera annorlunda än enbart utifrån instinkterna och gamla programmeringar.

» Läs vidare om “Den fysiska kroppen”