Gruppintelligens

Gruppintelligens är viktigare än personkemi

Du kanske har märkt att i vissa grupper är det lätt att samarbeta, klimatet är behagligt och du känner dig entusiastisk och upplyft. Du har säkert också upplevt motsatsen i grupper där du blir dränerad på energi och känner dig trött eller irriterad. Detta är ingen tillfällighet utan det finns en tydlig logik bakom.

Så snart två eller fler människor är tillsammans skapas ett dynamiskt fält, vilket är en kombination av varje individs bidrag till helheten. Ju större grupp, desto mer komplex blir gruppdynamiken. Alla individer bidrar alltid, medvetet eller omedvetet, öppet eller dolt, och aktivt eller passivt till det dynamiska fältet. De flesta människor känner av detta rent instinktivt, men förstår oftast inte hur och på vilket kraftfullt sätt det sker, och då begränsas förmågan att leda sig själv och andra.

Förståelsen för det dynamiska fältet och gruppintelligensen är således några av de viktigaste nycklarna till att skapa ett klimat som är öppet, tillåtande och tryggt.

Det som kallas för gruppintelligens ligger långt bortom personkemins gåta. Vi vet att människor kan trivas ihop och till och med älska varandra när de möts bortom sina filter som begränsar hur de ser på sig själv och andra.

Medvetet ledarskap på arbetsplatsen

Det är inte vettigt att anställa smarta människor och sedan berätta för dem vad de ska göra. Vi anställer smarta människor så att de kan berätta för oss vad vi ska göra.

~ STEVE JOBS

När människor går till jobbet för att de trivs och känner sig inspirerade, glada och entusiastiska sker ”mirakel” varje dag. Motsatsen är alltför vanlig, där omedvetet ledarskap förvandlar medarbetare till motarbetare som måste motiveras och kontrolleras för att utföra sina uppgifter, och där ledningen till och med i många fall tror att det grundläggande problemet är att de har fel medarbetare.

Genom ökad medvetenhet om dig själv och andra kan du som ledare hjälpa människor att få kontakt med sin fulla potential och verkligen komma till sin rätt. Resultatet blir det vi kallar för organiska grupper och organisationer, vilka är utgångspunkten för morgondagens framgångsrika företag.

Hur ser klimatet ut på ditt företag och hur mår medarbetarna?
Och hur är det med cheferna?
Har du tänkt på att det är stor skillnad mellan att vara medveten, aktiv och samverkande och att vara omedveten, passiv och protektionistisk?
Och det gäller oavsett befattning!
Tänk dig skillnaden på resultat av det ena beteendemönstret jämfört med det andra!
Tänk dig ett helt företag eller organisation där alla samverkar medvetet och aktivt!
Tänk dig att det är så här på ditt företag!

En medveten ledare med god självkännedom och kunskap om hur människor fungerar på djupet, både individuellt och tillsammans, hjälper medarbetarna att utvecklas, trivas och prestera bättre genom ökat samarbete. Att detta är nyckeln till framgång är ingen hemlighet, men ofta undervärderat och försummat.

Våra utbildningar täcker in hela behovet, och framför allt kompletterar de den del som traditionella ledarskapsutbildningar inte lär ut. Tekniker och metoder i all ära, men intellektuella färdigheter kan inte ersätta god självkännedom och gedigna kunskaper om individ- och gruppdynamik. Genom våra utbildningar kommer dina tidigare kunskaper att integreras och verkligen falla på plats.

» Läs vidare om “Hjärtintelligens (HQ)”