Känner du till att endast 14 % av alla medarbetare i Sverige är engagerade i sitt arbete? Har du koll på hur det ser ut på din arbetsplats?

Gallup-institutets undersökning, ”The State of the Global Workplace: Employee Engagement Insights for Business Leaders Worldwide”, visade 2017 att i Sverige är endast 16 % av medarbetarna engagerade i sitt arbete, medan 75 % är likgiltiga och 11 % rentav aktivt oengagerade på jobbet.

Om medarbetare saknar engagemang eller vantrivs presterar de inte som förväntat. En grov uppskattning från rapporten visar att i Sverige är de direkta kostnaderna för aktivt oengagerade medarbetare upp emot 100 miljarder kronor årligen! Och detta är utöver sådana ekonomiska konsekvenser som till exempel sjukskrivningar medför, vilket i sig är ett kraftigt ökande problem i samhället. För att få perspektiv på kostnaderna för oengagerade medarbetare, jämför gärna med tabellen över statens budgeterade utgifter längst ner på sidan.

Engagerade medarbetare är livsnerven i framgångsrika organisationer. Arbetsenheter i det högsta 25 %–intervallet av Gallups undersökning har betydligt högre produktivitet, lönsamhet och kundbetyg, lägre personalomsättning och frånvaro, och färre säkerhetsincidenter.

När en organisation framgångsrikt engagerar sina anställda och kunder får de en genomsnittlig ökning med 240 % i prestationsrelaterade affärsresultat!

» Här finns Gallups rapporter från 2017

Det finns utan tvekan en stor potential i att eliminera de dolda kostnaderna. Är du intresserad? Vi har lösningen!

Vad är nyckeln?

En tillåtande företagskultur med trygghet och tydlig kommunikation, gör att människor vågar ta fler egna initiativ och därigenom utveckla sin kreativitet och sitt engagemang. De blir mer närvarande och fokuserade på att göra rätt från början och lämna över ett bra resultat till nästa person i ledet, inklusive slutkunden. Detta sker helt enkelt genom bra kommunikationsförmåga mellan människor som känner samhörighet och förstår sitt värde – att de är viktiga för företaget och dess kunder.

Detta är vad vi kallar för naturligt självgenererande ansvarstagande. På så sätt uppnås effektivitet och framgång som en logisk följd, nästan av sig själv. Det leder givetvis också till minskad oro och stress och färre missförstånd och konflikter.

Människor som mår bra på jobbet skapar goda resultat och Human Awareness utvecklingsmodell är effektivitetshöjande och kostnadseffektiv!

När människor går till jobbet för att de trivs och känner sig inspirerade, glada och entusiastiska sker ”mirakel” varje dag.

Våra kurser innehåller alla ingredienser som behövs för att hjälpa människor att må riktigt bra, kommunicera rakt och ärligt, skapa äkta relationer, utvecklas tillsammans och få organisationen att växa och blomstra!