Tips – hälsa & livsstil

Har du upplevt situationer då du mått jättebra, när det nästan har känts alltför bra för att vara sant?

Som när din kärlek blivit besvarad, när du har fått ett nytt jobb, äntligen tagit tag i din hälsa, börjat motionera och äta nyttigt eller upplevt något annat sammanhang där allt har fallit på plats och du har varit fullkomligt lycklig och harmonisk …

Du kanske samtidigt har känt ett styng av rädsla för att det inte ska fortsätta vara så här bra, eller rentav efter ett tag börjat må dåligt eller på något annat sätt ”råkat ut” för något som stoppat flödet. I de här situationerna har du nått det som vi kallar för övre gränsens utmaning (Gay Hendricks) eller Lenns lag (Christian Pankhurst).

Du inte ensam, för när vi får för mycket av det goda, det vill säga upplever fler positiva saker än vad vi är vana vid, aktiveras samtidigt en känsla av att vi inte är värda detta. Ditt försvarssystem försöker hantera det nya, ovanliga tillståndet och tycker att det är tryggare att återgå till det gamla vanliga och välkända.

Det är alltså inte fel på dig!

Du har inte dålig karaktär, är inte alltför obeslutsam och inte heller lat och omotiverad om du inte lyckas med det du vill.

Nej, det handlar om något helt annat, nämligen djupa präglingar som är starkt kopplade till överlevnadsinstinkter.

Hur konstigt det än kan låta så är det således svårare att ta emot och stanna kvar i det som ger dig verklig lycka, än att leva ett lagom eller till och med destruktivt liv, som inte alls är så som du egentligen vill ha det.

För att det ska vara möjligt att förverkliga dina drömmar och integrera mer och mer av det du längtar efter i ditt liv är det superviktigt att du har koll på när DU når DIN övre gräns. För var så säker, ALLA råkar ut för detta, och det gäller att kunna upptäcka när det händer.

Ett sätt att hantera övre gränsens problem är att bli medveten om på vilket sätt och i vilka situationer ditt ego reagerar.

För att nå hela vägen fram och förverkliga det du längtar efter, behöver du utveckla din hjärtintelligens (HQ). Detta är något helt annat än det som vanligen definieras som intelligens (IQ), vilket har mest med intellektets tankeförmåga att göra.

Men faktum är att du kan inte tänka dig fram till ett lyckligt liv, utan du behöver ha tillgång till så mycket mer av din fulla potential för att kunna skapa detta.

Hjärtintelligens omfattar intellektet OCH dessutom den fysiska kroppen = kroppsmedvetenhet, känslomedvetenhet (EQ), din vitalitet/livsenergi (även kallad qi, prana eller energikropp) och intuitionen, som ofta benämns som magkänsla, själsligt medvetande eller inre vägledning.

När du lär dig att behärska alla dessa delar kan du uppnå i princip vad som helst, och detta påverkar dessutom dina relationer på ett närmast magiskt sätt.

Vi ser fram emot den dagen då detta ses som ett högprioriterat ämne och lärs ut i skolorna!

Är du redo att ta ditt liv till en helt ny nivå? Vi hjälper dig att uppnå detta!
Human Awareness utbildningar