Examinering av coacher

Våra regler för diplomering och certifiering

Deltagare i Human Awareness coachutbildning kvalitetssäkras genom examination i flera steg.

Processen leder fram till diplomering och certifiering.

Human Awareness coachutbildning ➢

online-student-laptop

Examinering

Human Awareness coachingmetod är annorlunda än traditionella coachingmetoder. Samtidigt som den innefattar ICF:s regelverk är den även utökad, betydligt mer omfattande och djupgående, och inkluderar verktyg som främjar hela människan – intellektet, den fysiska kroppen, känslorna, livsenergin och den själsliga aspekten. 

Det finns inget annat program som till närmelsevis täcker in det som Human Awareness-coaching innefattar. Med andra ord är det inte meningsfullt att certifiera enligt ICF eller något annat internationellt certifieringsorgans riktlinjer. 

De krav som ställs genom Human Awareness examinering överträffar eller matchar till alla delar de krav som ställs av internationella certifieringsorgan, både avseende diplomering och certifiering.

Nedan redovisas det som måste vara uppfyllt för att bli diplomerad respektive certifierad.

1. Diplomering

Diplomerad Human Awareness-coach är utövare som till fullo genomgått utbildningen och blivit godkänd i alla moment enligt följande.

Text

2. Certifiering

Certifierad Human Awareness-coach är utövare som vidareutvecklar sin kompetens och erfarenhet, och kontinuerligt kvalitetssäkras genom följande moment. 

Text


Reglerna gäller från 29 december 2021.