Illustrationer, bilder, filmer och texter med kompletterande information till boken.

Innehåll

Del 1 – TRO INTE PÅ ALLT DU VET!

vfj-del1

Kulblixtar
Crop Circles
Starchild Skull
Bosniska pyramiderna
Är mänskligheten äldre än vi tror?
Daska-stenen
Användes avancerade maskiner för tusentals år sedan?

Del 2 – UTVECKLA HJÄRTATS INTELLIGENS

Tracking-övning
Lyssna på hjärtat
Heart IQ-metoden
Våra utbildningar

Del 3 – GRUNDEN TILL ATT MÅ BRA – VAD KROPPEN EGENTLIGEN VILL HA

Recept
Hälsotips
Super Size Me
Sockerfilmen – That Sugar Film

Del 4 – BEJAKA DET FRISKA I STÄLLET FÖR ATT BEKÄMPA DET SJUKA

Vem bryr sig i Sverige? – Who Cares in Sweden?
Ge aldrig någonsin upp! – Arthurs inspirerande transformation

Del 5 – ATT LEVA I DEN NYA TIDSÅLDERN

Det kollektiva medvetandet
En krönika med en tillbakablick på vår framtid


Del 1 – TRO INTE PÅ ALLT DU VET

Här visar vi några mystiska fenomenen som faller utanför vetenskapens ramar. Låt dig förundras!

Kulblixt (klotblixt)

I århundraden har det rapporterats om glödande kulblixtar som visat sig under åskväder. Fenomenet gäckar vetenskapen, men anses ändå mer eller mindre vara bevisat eftersom en mängd trovärdiga observationer gjorts av både lekmän och vetenskapsmän. Ännu återstår att fånga en blixt på ett fotografi, så vi får nöja oss med illustrationer av äldre datum som visar hur det kan se ut.

kulblixt

Illustration av ett kulblixtnedslag från 1901.

Fenomenet är både oförklarligt och spännande, och även om de flesta berättelser om kulblixtar är harmlösa finns det även dokumenterade fall av det obehagligare slaget.

Kulblixt-incident med dödlig utgång.

I januari 1984 flög två piloter ett sovjetiskt trafikflygplan av typen Ilyushin-18 över Svarta havet. De blev förvånade och förskräckta när de plötsligt fick se ett eldklot, ungefär tjugo centimer i diameter, framför sitt flygplan.

Den sovjetiska nyhetsbyrån Tass rapporterade om ett eldklotet som ”försvann med ett öronbedövande buller, men som återuppstod flera sekunder senare inne i flygplanskabinen, efter att på ett kusligt sätt ha passerat genom den lufttäta metallväggen. Eldklotet flög långsamt över huvudena på de förskräckta passagerna. I den bakre sektionen av flygplanet, delade klotet sig i två glödande halvmånar, som sedan sammanfogades på nytt och därefter lämnade planet nästan ljudlöst.

Ryssarna hade bevittnat en av naturens mest sällsynta och mystiska fenomen – kulblixten.

I januari 2014 kom det första verkliga ”beviset” för att kulblixtar existerar, då en grupp vetenskapsmän av misstag råkade dokumentera en kulblixt med hjälp av en kamera för spektralanalys. Bilden nedan visar spektrumet från en moln-till-mark-blixt och den klotblixt som nedslaget genererade. Klotblixten är den lilla vita pricken längst ut till vänster, och dess spektrum är det något bredare färgbandet längst ner på det oregelbundna blixt-spektrumet.

Färgspektrum av ett blixtnedslag och en kulblixt (linjen längst ner). J. Cen, P. Yuan, and S. Xue, Phys. Rev. Lett. (2014)

» Här finns mer information för den tekniskt intresserade

Crop Circles

Sädesformationer (crop circles) är ett fenomen som är förunderligt okänt bland allmänheten. Trots att omkring 250 stycken upptäcks varje år, varav de flesta i södra England, finns det ingen entydig förklaring till hur, varför eller av vem de skapas. Det är främst i sädesfält som de ibland mycket komplicerade mönstren uppstår. Är det, som vissa hävdar, okända grupper av människor som gör dessa för hand, som ett slag åkrarnas graffiti, för att skämta? Eller är det, som andra tror, ett naturligt fenomen? Eller är det rentav övernaturligt?

Vi åkte till England sommaren 2012 för att bilda oss en egen uppfattning om sädesformationerna. Vi lyckades då bland annat besöka den fantastiska formation som bilderna nedan visar, endast någon dag efter att den upptäckts (vid Hackpen Hill i södra England). Dess läge nära en trafikerad bilväg gjorde att dagpendlande bilister med säkerhet kunde veta att den uppstått under bara en natt. Lägg märke till hur stor den är – du kan se de dubbla hjulspåren efter en traktor, och de små prickarna i bilden är människor. Håll med om att är den imponerande!

hackpen-hill-2012-1

Hackpen Hill. Foto: Simon Brown Copyright 2012 – CropCircleConnector.com

hackpen-hill-2012-2

Hackpen Hill. Foto: Simon Brown Copyright 2012 – CropCircleConnector.com

Och här är vår egen film från besöket i ovanstående fantastiska sädesformation:

Crop Circle-tävling

För att en gång för alla försöka bevisa att inte alla sädesformationer är tillverkade av människor, så som hävdas av vissa grupper, har det vid ett flertal tillfällen utlysts tävlingar som går ut på att tillverka en sädesformation. Den senaste gången tävligen utlystes var för några år sedan och då var det världens hittills största crop circle som skulle tillverkas som en exakt kopia. Denna hade uppstått över en natt och var 238 meter tvärs över.

Bilden är ett flygfotografi av denna crop circle, och som alla kan se är den oerhört komplicerad. Av förklarliga skäl var det aldrig någon som trädde fram och ”erkände” att de tillverkat originalet. Inte heller var det någon som ens försökte vinna tävlingen med prispengarna 100 000 pund, genom att skapa en kopia …

Original posting: We are offering £100.000 (one hundred thousand pounds) to anyone who can recreate the replica of a crop circle called “The Galaxy” that was reported on 12. of August 2001 at Milk Hill, Alton Barnes, in Wiltshire (see the photo).

Forskning om crop circles

Om du vill veta mer om detta spännande fenomen finns det mycket litteratur i ämnet, och även många hemsidor med allt från samlingar av bilder, teoretiska tolkningar och spekulationer till seriös vetenskaplig forskning att ta del av. Här är några bra informationskällor (engelska):

» Crop Circle Research – forskning
» Crop Circle Secrets – forskning
» Lucy Pringle – flygfotograf
» Crop Circle Connector – forum

Starchild Skull

En av vår tids märkligaste upptäckter undersöks av forskare i Starchild-projektet. Sedan 1999 analyseras ett cirka 900 år gammalt kranium, kallat Starchild Skull. DNA-analys visar fascinerande resultats, för det har visat sig att en del av arvsmassan är helt annorlunda jämfört med mänskligt DNA, och avvikelserna är alltför stora för att kunna ha orsakats av mutationer. Den här DNA-delen avviker mot precis allt som tidigare kartlagts och verkar således inte ha sitt ursprung från något nu levande på jorden.

Projektets forskare hävdar att vi troligen står inför historiens första bevis på att en människoliknande varelse, som dock inte kan kallas människa, har levt, dött och begravts på jorden.

År 2016 blev de gamla forskningsresultaten som påstods peka i en utomjordisk riktning för ”Starchild Skull” plötsligt föråldrade då de ersattes av nya vetenskapliga undersökningar som visar på en mycket trovärdigare förklaring, här på jorden. De här uppgifterna publicerades efter det att den förra utgåvan av Vägra följa John (pocketen) hade gått i tryck. Vi välkomnar den här typen av klargörande bevis, även om det gör att vi behöver revidera texten. Tilläggas bör att det finns andra som fortfarande tror på den tidigare hypotesen om att Starchild Skull är ett bevis för utomjordiskt liv. De är övertygade om att de nya rönen är publicerade för att undanröja den verkliga sanningen …

Sanning eller konspiration? Vi har tagit ställning, vad tror du?

» Här finns de nya forskningsresultaten
» Här finns hemsidan för det gamla Starchild-projektet

Bosniska pyramiderna

I närheten av staden Visoko i Bosnien finns ett antal stora kullar som är bevuxna med vegetation. Genom utgrävningar har man hittat något som påstås vara byggnadsverk i form av pyramider. Sedan upptäckten offentliggjordes år 2005, av författaren och amatörarkeologen Semir Osmanagić, har området besökts av miljontals människor. Fler och fler som reser dit och studerar kullarna blir övertygade om att det verkligen är pyramider.

”Solpyramiden”, Visoko, Bosnien.

Frivilliga entusiaster har bidragit med flera hundra tusen grävtimmar, och hundratals professionella arkeologer och pyramidexperter har analyserat fynden som grävts fram. Därför råder inga som helst tvivel om att kullarna i dalen verkligen döljer pyramidformade byggnadsverk, de första som hittats i Europa. Pyramiderna har vissa likheter med de som mayafolket byggde i Teotihuacán i Mexiko, bland annat är de trappstegsformade.

Fem pyramider har säkerställts och den största av dem, som numera kallas Solpyramiden, är hela 220 meter hög. Detta kan jämföras med den största av de egyptiska pyramiderna som är 147 meter hög. Under augusti 2012 genomfördes en analys av organiskt material som hittats inne i en av pyramiderna. Dateringen av fyndet är fastställd och visar på en ålder av minst 24 800 år. Därmed bekräftas med råge pyramidernas höga ålder och forskarna antar att de kan vara ännu äldre. De bosniska pyramiderna är de äldsta byggnadsverk som hittills har hittats på jorden.

» Här finns den officiella hemsidan för utgrävningen av de bosniska pyramiderna

Är mänskligheten äldre än vi tror?

Det finns många fynd som gjorts runt om i världen, där ingen kan ge en förklaring till hur de tillverkade föremålen kan ha hamnat i stenmaterial som är mycket äldre än människosläktet. Man har till exempel hittat metallfjädrar, öljetter, spiraler och andra metallföremål i ett lager av sediment som är omkring 100 000 år gammalt. Tusentals liknande föremål upptäcktes av guldgrävare i Uralbergen, Ryssland, under 1990-talet. Fynden gjordes på ett djup av 3 till 40 meter i jordlager från den övre pleistoceneran, och därmed kan dessa egendomliga föremål vara allt från 20 000 till 100 000 år gamla.

metallobjekt-ural

Foton av några av de metallföremål som hittats i 20 000 till 100 000 år gamla jordlager. Uralbergen, Ryssland.

Storleken på föremålen är från tre centimeter ner till otroliga 0,0003 millimeter. De är tillverkade av tre olika material. De stora spiralerna består av koppar, medan de mindre objekten är gjorda av de sällsynta metallerna volfram och molybden. Hur kan detta vara möjligt?

Ett mycket spännande fynd gjordes 2015 i Krasnodar-regionen i Ryssland. I berggrund som daterats till en ålder av omkring 250 miljoner år, har forskare hittat ett objekt som närmast liknar ett mikrochip. En mängd undersökningar har genomförts och bland annat visat att objektet, som alltså är inneslutet i stenmaterialet, är tillverkat och inte något naturligt. En fråga som uppstår är av vem? Den etablerade historieskrivningen menar ju att det inte fanns några människor för så länge sedan, än mindre någon civilisation med högre tekniskt kunnande …

microchip-million-year-1

250 miljoner år gammalt microchip? Krasnodar-regionen, Ryssland.

» Här finns en artikel om fyndet

Dashka-stenen

1999 hittades ett märkligt objekt, den så kallade Dashka-stenen. Den ser vid en första anblick ut att vara en vanlig bumling som på ena sidan har en mängd ytliga räfflor, utbuktningar och fördjupningar. Sidorna är ungefär 1 x 1,5 meter och tjockleken är 16–20 centimeter.

dashka-stone

Dashka-stenen.

Stenen väger omkring ett ton och är uppbyggd som en sandwich, med tre lager av olika material som normalt sett inte förekommer tillsammans. Det tjockaste lagret är cirka 14 centimeter och består av dolomit. Nästa lager är ett par centimeter tjockt och består av diopsid och det är detta lager som drar till sig uppmärksamhet från forskarna, eftersom mönstret har visat sig vara en tredimensionell topografisk karta som väl överensstämmer med en del av Uralbergen, vilket både amerikanska NASA och den ryska motsvarigheten, RSA, har bekräftat. Kartan visar även andra detaljer som skulle kunna vara planerade ingrepp i miljön, bland annat tolv stora konstgjorda dammar och tusentals kilometer med bevattningskanaler.

Universitetets forskare har konstaterat att stenen är bearbetad på något sätt, men det har inte skett för hand utan med hjälp av någon teknik som ännu inte kunnat fastställas. Det yttersta lagret av stenen är bara två millimeter tjockt och består av porslin som har skyddat stenen från erosion. Längst ut på stenen, i närheten av de områden som antas beskriva de olika ingreppen i miljön, finns inskriptioner med tecken. Även om dessa liknar kinesiska har de hittills inte kunnat tydas.

Det allra mest spektakulära är att forskarna menar att den detaljerade kartbilden inte kan ha framställts utan information från luften, genom flygfoto eller satellitbilder. Detta är mycket märkligt eftersom stenens ålder, genom analys av inneslutna fossila snäckor, har daterats till omkring 120 miljoner år.

» Här finns en artikel med mer information

Användes avancerade maskiner för tusentals år sedan?

Puma Punku är en plats där man lätt förlorar begreppen tid och rum. Detta tempel ligger nära Tiwanaku, Bolivia, och är en av de mest otroliga antika ruiner som hittats i Sydamerika. Här finns bevis för att högteknologiska maskiner har använts för att bearbeta de stenar som sammanfogar templet. Det rör sig om en teknik med så hög precision att den utmanar dagens moderna ingenjörskonst, och detta för flera tusen år sedan!

borrhal

Ett flera tusen år gammalt borrhål, med osannolik precision, genom sten av den hårda bergarten andesit. Puma Punku, Tiwanaku, Bolivia.

» Här finns mer information om Puma Punku


Del 2 – UTVECKLA HJÄRTATS INTELLIGENS

Tracking-övning

Detta är en Heart IQ-övning som kallas för Tracking, direkt lånat från engelskan (övningen är framtagen av Christian Pankhurst som utvecklat Heart IQ-metoden). Den hjälper dig att bli medveten om, och komma i kontakt med, alla de delar som kommunicerar med dig via hjärtat, och detta hjälper dig att känna efter vad du behöver i varje stund.

Gör den här övningen regelbundet, minst 1 gång per dag under 2 veckor. Din medvetenhet och uppfattning om dig själv och din omvärld kommer att förändras på ett radikalt sätt.

Lyssna på hjärtat

Här är en övning som hjälper dig att komma i kontakt med vad du verkligen vill på djupet – ditt hjärtas längtan. Du behöver papper och penna. Här är frågorna som ingår i övningen.

  • Vad ger dig styrka?
  • Vad dränerar och tömmer dig på energi?
  • Vad vill du ha mer av i ditt liv?
  • Vad vill du ha mindre av?
  • Vad är det som gör dig glad och lycklig?
  • När är du som mest inspirerad?
  • Beskriv ett eller flera perfekta ögonblick.
  • Ifall du kunde välja precis just det som du vill, utan att fundera på inre och yttre begränsningar som försörjning ochandra förpliktelser, vad skulle du då vilja?
  • Ifall du inte brydde dig om vad andra tycker, vad skulle du då vilja?

Heart IQ-metoden

» Här kan du läsa mer om hjärtats intelligens och Heart IQ-metoden

Human Awareness utbildningar

» Här hittar du våra utbildningar

 


Del 3 – GRUNDEN TILL ATT MÅ BRA – VAD KROPPEN EGENTLIGEN VILL HA

Recept

Här hittar du goda och nyttiga recept på alla möjliga maträtter. Vi lägger upp våra egna favoriter, så återkom gärna för det tillkommer nya recept efter hand.
» Här hittar du våra recept

Hälsotips

Här hittar du tips som hjälper dig att uppnå en hälsosam livsstil som ger dig energi och livskraft.
» Här hittar du våra tips

Super Size Me

super-size-me

Filmen av och med Morgan Spurlock undersöker hälsokonsekvenserna av snabbmatsindustrin då han personligen testar en diet bestående enbart av McDonalds mat under en månad.
» Mer om filmen på IMDB

Sockerfilmen – That Sugar Film

sockerfilmen

Filmen av och med Damon Gameau undersöker hälsokonsekvenserna av helt vanlig mat som är färdiglagad och därmed ofta innehåller stora mängder raffinerat socker.
» Mer om filmen på IMDB


Del 4 – BEJAKA DET FRISKA I STÄLLET FÖR ATT BEKÄMPA DET SJUKA

Vem bryr sig i Sverige? – Who Cares in Sweden?

who-cares-in-sweden

Den här filmen handlar om riskerna med antidepressiva läkemedel och spelet som pågår bakom kulisserna. De tre delarna är helt fria att titta på.

» Här kan du se filmen på filmskaparnas hemsida

Ge aldrig någonsin upp! – Arthurs inspirerande transformation

I 15 år var Arthur Boorman en handikappad veteran efter Gulfkriget. Av sina läkare fick han veta att han aldrig mer skulle kunna gå på egen hand, någonsin.

Han råkade läsa en artikel om Diamond ”Dallas” Page och hans yoga, och beslutade sig för att göra ett försök – han kunde inte göra någon traditionell högeffektiv träning, så han försökte ”DDP Yoga” och skickade ett mail till Dallas och berättade sin historia för honom.

Dallas blev mycket rörd av hans berättelse, och han började skicka e-post och prata i telefon med Arthur under hans resa – han uppmuntrade Arthur att hålla igång och att tro på att allt är möjligt. Även om läkarna hade sagt att han aldrig skulle kunna gå igen så var Arthur ihärdig. Han föll många gånger, men fortsatte träna.

Arthur blev snabbt starkare, och han gick ner i vikt med en otrolig hastighet! Med hjälp av DDP:s specialiserade yoga-träning fick han en enorm balans och flexibilitet – det gav honom hoppet att han kanske en dag, skulle kunna gå igen.

Arthurs berättelse är ett bevis för att vi inte ska sätta några gränser för vad som är möjligt att göra, eftersom vi ofta inte vet vår egen potential. Varken Arthur eller Dallas visste vad han skulle kunna uppnå, men den här videon talar för sig själv. På mindre än ett år förändrade Arthur sitt liv fullständigt – han återfick sin hälsa och gick ner 63 kilo på tio månader. Om han bara hade vetat vad han var kapabel till, 15 år tidigare …

Slösa inte bort din tid genom att tro att du har fastnat – du kan ta kontroll över ditt liv och ändra det snabbare än du trodde var möjligt!

Förhoppningsvis kan denna historia inspirera dig att följa dina drömmar – vilka de än må vara.

Allt är möjligt!


Del 5 – ATT LEVA I DEN NYA TIDSÅLDERN

Det kollektiva medvetandet

En flock starar som flyger i fantastiska formationer.

Filmad av Nerina Fielding.

 

En vacker film med starar, ackompanjerad av Johann Pachelbels ”Kanon i D-dur”.

Filmad av naturfilmaren och resejournalisten Dylan Winter.

En krönika med en tillbakablick på vår framtid

matrix-end

Svensk och engelsk version.

TÄNK DIG …
IMAGINE the 21st Century …

Inspirerat av John Lennon och Darin Zanyar.