Hur beter sig din flock?

image

Det finns verkliga faror i livet och det finns faror som du bara inbillar dig. De verkliga farorna behöver du ta på allvar, medan du behöver ifrågasätta och undersöka de inbillade farorna, för att se om det verkligen finns fog för din rädsla.

Den här berättelsen visar hur våra präglingar styr oss mer än vi är medvetna om.

En grupp forskare placerade en flock med apor i en bur. I mitten av buren fanns en hög stege med en klase mogna bananer överst. 

Varje gång en apa började klättra uppför stegen aktiverades ett sprinklersystem som sprutade kallt vatten på de andra aporna, vilket var obehagligt för dem.

Bananerna var dock så lockande att aporna fortsatte att försöka nå dem. Men varje gång blev de andra aporna blöta, och ganska snart lärde de sig att se mönstret. Till slut var det inte längre någon som försökte nå bananerna.

Nu bytte forskarna ut en av aporna mot en som inte hade varit med tidigare. Den nya apan försökte förstås direkt klättra uppför stegen för att få tag på bananerna. Men då angreps den av de andra aporna som höll fast den för att de inte skulle bli blöta. Den nya apan gjorde fler försök att nå bananerna, men fick samma behandling varje gång, och slutade därför efter ett tag med sina fruktlösa försök 🍌🐒 ursäkta ordvitsen.

Sedan bytte forskarna ut den ena apan efter den andra. Varje gång försökte den nya apan att klättra upp till bananerna, men fick då samma behandling – den blev neddragen, fasthållen och tvingad att låta bli att klättra – trots att forskarna sedan länge hade stängt av vattnet.

Det här upprepades ända tills alla de ursprunglig aporna blivit utbytta så att ingen apa i buren faktiskt hade blivit utsatt för vattnet. Trots att de själva egentligen inte varit med om något obehagligt fortsatte ändå aporna att hindra varandra.

Nu kanske du inte gillar att bli jämförd med en apa, eller att mänskligheten liknas vid en apflock, men faktum är att det här beteendet har vi alla med oss.

Vi växer upp med en hel massa olika präglingar som handlar om hur vi ska bete oss, vad vi ska tro på och inte, vad som är möjligt och inte att uppnå och så vidare. Dessa kommer främst från vår uppväxt, men även den "flock" som du har omkring dig påverkar i högsta grad hur du resonerar och agerar – och hur du mår!

Präglingarna ligger så djupt att de ofta är helt automatiska. Vi reflekterar inte ens över dem och många är dessutom kollektiva så att "alla" som finns omkring oss tror på samma sak, även om det gäller något som vid närmare granskning visar sig inte vara sant.

När någon går mot strömmen och försöker bryta mot "reglerna som gäller i buren" så låter andra människor alltså personen förstå att "så gör vi inte här”. 

Därför blir du hindrad både av andras reaktioner och din egen rädsla för andras reaktioner. Detta håller dig tillbaka lika mycket som en fysisk fasthållning.

Egot – din egen "fasthållare"

Dessutom har du din egen, inre fasthållare och det är ditt ego som gör allt för att du ska stanna kvar i det välkända och invanda. Egot beter sig precis som de här aporna när du försöker ta steg i en ny riktning som ligger utanför din komfortzon.  

Samtidigt som de här stegen å ena sidan känns inspirerande och glädjefyllda, så försöker ditt ego hindra dig – hela tiden – eftersom du bryter mot dina präglingar. 

För att du ska kunna ta sådana här avgörande steg behöver du vara ”bekväm" med att känna rädsla så att du kan skilja mellan den sortens rädsla som skyddar dig från en verklig fara och den andra sortens rädsla, som beror på att ditt ego larmar falskt så fort du är på väg att bryta mot djupa präglingar.

Den rädslan som hindrar dig från att utvecklas.

När du väl har lärt dig knepet och ju mer du tränar dig, blir det allt lättare att ta de här stegen. Så småningom kommer rädslan mer att kännas som ett pirr i magen, för du vet att du står inför en förändring som gör att du utvecklas.

Du välkomnar till och med känslan! ❤️

Visst är det spännande! Skriv gärna en kommentar och berätta om dina erfarenheter, eller fråga oss om du undrar över något. Vi möter alla typer av präglingar och rädslor under våra kurser och vi vet bästa sättet att klättra upp för stegen!


Referenser
Den lärorika berättelsen om aporna har cirkulerat i många olika sammanhang sedan 1996 då den framställdes i boken Competing For The Future av Gary Hamel och C. K. Prahalad. Den återberättades senare på Jive World – av Eddie Obeng, föreläsare, författare, lärare och professor i organisationsteori, vilket fick fart på spridningen. Ursprunget till fabeln lär vara ett experiment av G.R. Stephenson, Cultural Acquisition Of A Specific Learned Response Among Rhesus Monkeys (1966), vilket dock hade andra syften och åtgärder än i berättelsen.

Vi vill tillägga att vi absolut inte uppmanar till djurförsök – texten är bara en illustration. Tvärtom är vår starka övertygelse att all kontakt med andra levande varelser ska ske på ett respektfullt sätt.